Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator
21
Januar
Lørdag 21. januar Jorekstad

SABU Generalforsamling 2023

SABU Generalforsamling 2023

Velkommen til Jorekstad 21. januar

Det nærmer seg SABU generalforsamling nå i januar. Vi har generalforsamling hvert 2 ½ år og det er nå tid for valg igjen. Det er en valgnemnd som har vært i arbeid som har kommet frem med et forslag til nytt styre som det skal stemmes over.

Denne generalforsamlingen vil finne sted på Vinterfestivalen på Jorekstad 21. januar. 

Lokallagene har mulighet til å sende delegerte, men generalforsamlingen er også åpen for alle interesserte.

Om generalforsamling

En generalforsamling er et møte hvor alle medlemmene i en organisasjon, som for eksempel en forening eller et selskap, kan møte opp og delta i diskusjoner og beslutninger som angår organisasjonen. Formålet med en generalforsamling er å sikre at alle medlemmene har mulighet til å påvirke beslutningene som tas, og at alle medlemmene får informasjon om hva som skjer i organisasjonen. I SABU holder vi generalforsamling hvert 2,5 år. På generalforsamlingen kan det for eksempel tas beslutninger om å endre vedtektene for organisasjonen, velge styremedlemmer eller andre verv, og diskutere og vedta årsberetning og årsregnskap.

Det finnes mange fordeler ved å delta på en generalforsamling, både for den enkelte medlem og for organisasjonen som helhet. Noen av fordelene kan være:

  1. Mulighet til å påvirke beslutninger: På en generalforsamling har alle medlemmene mulighet til å delta i diskusjoner og komme med forslag til beslutninger. Dette gir medlemmene mulighet til å påvirke retningen organisasjonen skal gå, og til å sikre at beslutningene reflekterer medlemmenes interesser.

  2. Informasjon: På en generalforsamling får medlemmene informasjon om hva som skjer i organisasjonen, for eksempel om økonomien, aktivitetene og planene for fremtiden. Dette kan være nyttig for medlemmene å vite for å kunne forstå og delta i organisasjonslivet.

  3. Mulighet til å stille spørsmål og få svar: På en generalforsamling kan medlemmene stille spørsmål til ledelsen og få svar på ting de lurer på. Dette kan bidra til å øke forståelsen for hva som skjer i organisasjonen og hvordan den drives.

  4. Demokrati: En generalforsamling er et viktig demokratisk forum, der medlemmene kan delta i beslutninger og påvirke retningen organisasjonen skal gå. Dette bidrar til å sikre at organisasjonen er ansvarlig og transparent, og at medlemmene føler seg inkludert og hørt.

  5. Samarbeid og nettverk: På en generalforsamling kan medlemmene møte andre medlemmer og bygge relasjoner og nettverk. Dette kan være nyttig for å knytte kontakter og samarbeide om felles interesser.