ADVENTungdom

Adventungdom, også kjent som AU, er vårt Ungdomsblad. Det sendes ut gratis til alle mellom 13 og 30 år som er registrert i Adventistsamfunnet. Bladet skal bygge relasjoner mellom hverandre og til Gud, ved å informere og engasjere gjennom relevante artikler, viktige temaer og sterke historier.

 

 

HVA ER AU?

Det sendes ut gratis til alle unge som er registrert i Adventistsamfunnet og er mellom 13 og 30 år gamle.

Bladet utgis seks ganger i året og har en formålsparagraf som sier at ”vårt mål er å bygge relasjoner mellom hverandre og til Gud, ved å informere og engasjere gjennom relevante artikler, viktige temaer og sterke historier.”

Bladet tar imot bidrag, om det er artikler i forbindelse med et tema eller rapporter fra lokale eller nasjonale ungdomsarrangementer. AU forebeholder seg retten til å redigere innsendt materiell.

INFO

Gratis abonnement: Hvis du for øyeblikket ikke mottar magasinet, men tilhører kategorien som kan motta bladet gratis*, er det bare å sende en e-post med navn, adresse og fødselsdato og du vil bli lagt til distribusjonslisten. E-post: Norsk bokforlag

Kjøpe abonnement: Pris for et årsabonnement for dem som ønsker å kjøpe AU er kr 300,- (350,- for utland). For bestilling kontakt: Ungdomsavdelingen.

Adresseendring: Husk å sende din nye adresse til Norsk bokforlag

Økonomisk støtte: For å gi økonomisk støtte til produksjonen av AU kontakt
Ungdomsavdelingen.

*bladet er gratis for medlemmer av Syvendedags adventistkirken i aldersgruppen 13-30 år.

 

13.-15. mars 2020

Teen Forum Identitet

Arendal

Mer info

Nyhetsbrev

Hei du! Meld deg gjerne på vårt nyhetsbrev for å bli oppdatert på alt som skjer i SABU!