Barn og familie

I dagens samfunn har vi mange komplekse familiesituasjoner og verdien av kjernefamilien har blitt betydelig svekket i vårt storsamfunn. Vi i Adventistkirken ønsker å vektlegge verdien barna har av å vokse opp i et kjærlig hjem hvor foreldrene står sammen om barneoppdragelsen, hvor barna kan oppleve Guds nærhet og kjærlighet gjennom sine egne foreldre. Vi er også veldig klar over eksempelets makt og ønsker at foreldrene skal være bevisste på hvordan de selv lever og påvirkningen det har på deres barn. Familien er også selve kjernen i menigheten, for vi er alle en del av en familie. Menigheten blir også ofte omtalt som en familie.

Barna er noe av det mest dyrebare vi har, både for foreldre og menigheten. De er åpne og ivrige etter å lære og ta del. Det er derfor viktig at vi inspirerer og underviser våre barn i de viktige og rette tingene. Vi ønsker at barna skal føle at de er en del av menigheten, at de skal involvere seg og føle at her hører de hjemme. Vi ønsker også at barna skal bli kjent med Jesus som deres personlige venn og bli oppmuntret til å bruke tid sammen med Han gjennom bibelstudie og bønn.

Fredag 27. november - fredag 18. desember 2020

Jul i Skyggebygda

En TV-serie på 4 episoder fra Hope Channel Norge. Premiere fredag 27. november 2020

Fredag 29. januar - søndag 31. januar 2021

Jorekstad, Lillehammer

AVLYST | Vinterfestivalen

Vinterfestivalen er vinterens samlingspunkt for ungdommer og familier fra hele landet. I år braker det løs på helgen den 29. til 31. januar. Gled deg til en fullpakket sosial helg med åndelig påfyll og fysisk utfordring.

Fredag 28. mai - lørdag 29. mai 2021

Tromsø

Supersabbat og tenåringssamling NND

Supersabbat og tenåringssamling på årsmøtene er et lite høydepunkt, uansett hvor i Norge du bor!