Barn og familie

I dagens samfunn har vi mange komplekse familiesituasjoner og verdien av kjernefamilien har blitt betydelig svekket i vårt storsamfunn. Vi i Adventistkirken ønsker å vektlegge verdien barna har av å vokse opp i et kjærlig hjem hvor foreldrene står sammen om barneoppdragelsen, hvor barna kan oppleve Guds nærhet og kjærlighet gjennom sine egne foreldre. Vi er også veldig klar over eksempelets makt og ønsker at foreldrene skal være bevisste på hvordan de selv lever og påvirkningen det har på deres barn. Familien er også selve kjernen i menigheten, for vi er alle en del av en familie. Menigheten blir også ofte omtalt som en familie.

Barna er noe av det mest dyrebare vi har, både for foreldre og menigheten. De er åpne og ivrige etter å lære og ta del. Det er derfor viktig at vi inspirerer og underviser våre barn i de viktige og rette tingene. Vi ønsker at barna skal føle at de er en del av menigheten, at de skal involvere seg og føle at her hører de hjemme. Vi ønsker også at barna skal bli kjent med Jesus som deres personlige venn og bli oppmuntret til å bruke tid sammen med Han gjennom bibelstudie og bønn.

Lørdag 27. februar - lørdag 27. februar 2021

Online

Interaktiv betweenssabbatskole (10-12 år +/-)

Sabbaten 27.02 kl 10:30 blir det interaktiv sabbatskole for 10-12 år fra Vik.

Onsdag 3. mars - onsdag 3. mars 2021

Zoom - 453 676 3833

Matlagingskveld med Victoria

Matlagingskveld hver onsdag i mars for alle som vil. Nam!

Onsdag 10. mars - onsdag 10. mars 2021

Zoom - 453 676 3833

Matlagingskveld med Fredrik

Matlagingskveld hver onsdag i mars for alle som vil. Nam!