Lærerhefter og annet for dette kvartalet

Minsten A3 Lærer (0-2 år)
Minsten A3 Lærer (0-2 år)
Last ned PDF (6.6 mb)
Smårollingene A3 Lærer (3-5 år)
Smårollingene A3 Lærer (3-5 år)
Last ned PDF (9 mb)
Xtra: Barnas misjon (5-12 år)
Xtra: Barnas misjon (5-12 år)
Last ned PDF (7.4 mb)
Miniorene C3 Lærer (6-9 år)
Miniorene C3 Lærer (6-9 år)
Last ned PDF (2.6 mb)
PowerPoints C3 Lærer (10-13 år)
PowerPoints C3 Lærer (10-13 år)
Last ned PDF (1.8 mb)
Xtra: Mitt Blad C3
Xtra: Mitt Blad C3
Last ned PDF (1.7 mb)

GRACELINK er et aldersbasert undervisningsmateriell som vi bruker i forbindelse med barnesabbatskolen hver uke. Det er delt inn i aldersgruppene:

  • Minsten (0-2 år)
  • Smårollingene (3-5 år)
  • Miniorene (6-9 år)
  • Power Points (10-13 år)

Gracelink består av 4 lærerhefter pr år - et for hvert kvartal og tilsvarende barnehefter. Lærerheftene har praktisk og detaljert oversikt med forslag på hvordan samlingene med barna kan gjennomføres, det har også ekstra informasjon og tilleggsstoff som gjøre det inspirerende og enkelt og undervise barna.

Barneheftene er noe barna kan bruke hjemme gjennom uken om de ønsker å forberede seg, eller om familien ønsker å bruke det til daglig andakt med barna.

Leksene for de to minste klassene rullerer mellom år A og B, med fire hefter for hvert år. 
Leksene for de to eldste klassene rullerer mellom fire år, A, B, C og D.

I 2021 er alle i år B. Jan - Mars er det B1, April - Juni er det B2 osv. 
(Inni heftene er det bare å telle uker fra kvartal-start.)

Ønsker dere å bestille papir-versjonen til deres menighet kan dere laste ned, fylle ut og sende dette skjemaet til Norsk Bokforlag.
(Legg merke til at det finnes elev-sett og lærer-sett - velg riktig. Adressen det skal sendes til står i skjemaet).

Om du ikke har Excel kan du skrivet ut og fylle ut  PDF-versjonen av skjemaet.

Korona

Fra 12. februar 2022 gjelder følgende. 

  • Private sammenkomster, organiserte idretts- og fritidsaktiviteter kan foregå som normalt både innendørs og utendørs for alle aldersgrupper.
  • Det er ikke lengre krav til avstand, munnbind eller plikt til isolasjon ved sykdom. Men vi anbefaler så klart syke barn og voksne til å holde seg hjemme for å unngå smitte av sykdommer.

 

Litt generelt om smittvern

Den norske kirke har laget en omfattende smittevernsveileder som dekker alle mulige fritidsaktiviteter om du liker mange detaljer. Den kan også være aktuell for speidermøter.

Her er en oppsummering av det som gjelder for fritidsarrangmenter for barn under 20 år. 
* Tenk smittevern og dugnadsånd. Vi prøver fremdeles å begrense en pandemi.

* Barn og unge under 20 år kan delta i aktiviteter som normalt, og dersom det er nødvendig også unntas fra en-metersregelen (og to-metersregelen). Ellers gjelder dugnaden om å begrense anntall nærkontakter så mye det lar seg gjøre. Er man mange kan man dele opp i faste grupper - gjerne etter kohorter fra barnehage/skole. Enmetersregelen gjelder for lederne og for foreldre som henter. 

* Arrangementet skal ha en ansvarlig arrangør som er ansvarlig for smittevernstiltakene, hygiene og for å føre liste over tilstedeværende med kontaktinfo. Om det blir et utbrudd vil dette kunne hjelpe kommunen i etterkant.

* Syke skal ikke delta. Heller ikke de som er i karantene eller isolasjon. Host og nys i albue eller papir.

* Unngå fysisk kontakt - ingen klemming eller håndhilsing.

* Ivareta god håndhygiene. La alle vaske hendene eller bruke håndsprit ved ankomst og når de går. Eller om de har vært på do eller vært i kontakt med spytt e.l.  

* Rengjør/Desinfiser overflater og utstyr dersom det skal brukes av andre innen tre dager.

* Husk at enmeters-regelen (og to-metersregelen som gjelder påsken 2021) gjelder generelt for de som ikke er i samme husstand eller samme kohort, også etter at aktiviteten er opphørt. 

Her er hele den siste veilederen fra Adventistkirken

Online-ressurser on demand

Det blir ikke lenger laget nye online-tilbud for barna (bortsett fra Gracelink podcast som kommer ut uansett - men kun på engelsk). Men dere kan fremdeles bruke det som er laget. Sjekk ut Rufus  og Visst er det fint.  Hopechannel har også laget en barneserie med dukketeater og alt som heter Faktisk Fantastisk. Den er på norsk. Barnas misjon har nye spennende fortellinger hver sabbat. Youversion har en lekker Bibelapp med interaktive bibelfortellinger aktiviteter og spill for barn - PÅ NORSK (og mange andre språk. Klikk på tannhjulet nede til høyre etter at du har lastet den ned og velg yndlingsspråk). Det ligger også to år med syng minneversene her på Sabu-sidene. Linda og Thomas Broomé har laget ti morsomme kahoot'er med bibelspørsmål dere kan spille. Barnegudstjenesten i Mjøndalen er også tilgjengelig på Youtube.

Gratis-heftene Del troen hjemme er også fulle av ideer og forslag til ressurser.

Svenske Hopechannel har også laget en del ressurser for barn. Flott om barna lærer seg å forstå litt svensk også.  Karolina Poland lager flotte online-sabbatskoler for de småher. Faktisk finner du et vell av ressurser her. Og her kan dere se hvordan de legger til rette for hjemme-sabbatskole i Danmark. De fleste av de samme ressursene finner du også på norsk her på sabu.no.  Ellers er det 52 ideer til hjemmeandakter på engelsk her. Her er en morsom side med aktiviteter for sabbatskolen på engelsk.

Noen aktiviteter fra aktivitetsbanken

Alle gracelink lærerhefter

Elev Miniorene (6-9 år) - uke 9-13
Elev Miniorene (6-9 år) - uke 9-13
Last ned PDF (6.7 mb)
Elev Minsten - (0-2 år) - uke 9-13
Elev Minsten - (0-2 år) - uke 9-13
Last ned PDF (9.4 mb)
Elev PowerPoints (10-13 år) - uke 9-13
Elev PowerPoints (10-13 år) - uke 9-13
Last ned PDF (10.5 mb)
Elev Smårollingene (3-5 år) - uke 9-13
Elev Smårollingene (3-5 år) - uke 9-13
Last ned PDF (8.7 mb)
Miniorene A1 Lærer (6-9 år)
Miniorene A1 Lærer (6-9 år)
Last ned PDF (4.9 mb)
Miniorene A2 Lærer (6-9 år)
Miniorene A2 Lærer (6-9 år)
Last ned PDF (8.2 mb)
Miniorene A3 Lærer (6-9 år)
Miniorene A3 Lærer (6-9 år)
Last ned PDF (5 mb)
Miniorene A4 Lærer (6-9 år)
Miniorene A4 Lærer (6-9 år)
Last ned PDF (5.5 mb)
Miniorene B1 Lærer (6-9 år)
Miniorene B1 Lærer (6-9 år)
Last ned PDF (7 mb)
Miniorene B2 Lærer (6-9 år)
Miniorene B2 Lærer (6-9 år)
Last ned PDF (6.8 mb)
Miniorene B3 Lærer (6-9 år)
Miniorene B3 Lærer (6-9 år)
Last ned PDF (6.3 mb)
Miniorene B4 Lærer (6-9 år)
Miniorene B4 Lærer (6-9 år)
Last ned PDF (11.5 mb)
Miniorene C1 Lærer (6-9 år)
Miniorene C1 Lærer (6-9 år)
Last ned PDF (9.3 mb)
Miniorene C2 Lærer (6-9 år)
Miniorene C2 Lærer (6-9 år)
Last ned PDF (13 mb)
Miniorene C3 Lærer (6-9 år)
Miniorene C3 Lærer (6-9 år)
Last ned PDF (2.6 mb)
Miniorene C4 Lærer (6-9 år)
Miniorene C4 Lærer (6-9 år)
Last ned PDF (13.3 mb)
Miniorene D1 lærer (6-9 år)
Miniorene D1 lærer (6-9 år)
Last ned PDF (13.1 mb)
Miniorene D2 lærer (6-9 år)
Miniorene D2 lærer (6-9 år)
Last ned PDF (5.7 mb)
Miniorene D3 lærer (6-9 år)
Miniorene D3 lærer (6-9 år)
Last ned PDF (4.7 mb)
Miniorene D4 lærer (6-9 år)
Miniorene D4 lærer (6-9 år)
Last ned PDF (5.9 mb)
Minsten A1 Lærer (0-2 år)
Minsten A1 Lærer (0-2 år)
Last ned PDF (3.5 mb)
Minsten A2 Lærer (0-2 år)
Minsten A2 Lærer (0-2 år)
Last ned PDF (7.3 mb)
Minsten A3 Lærer (0-2 år)
Minsten A3 Lærer (0-2 år)
Last ned PDF (6.6 mb)
Minsten A4 Lærer (0-2 år)
Minsten A4 Lærer (0-2 år)
Last ned PDF (5.6 mb)
Minsten B1 Lærer (0-2 år)
Minsten B1 Lærer (0-2 år)
Last ned PDF (5.9 mb)
Minsten B2 Lærer (0-2 år)
Minsten B2 Lærer (0-2 år)
Last ned PDF (8.3 mb)
Minsten B3 Lærer (0-2 år)
Minsten B3 Lærer (0-2 år)
Last ned PDF (5.4 mb)
Minsten B4 Lærer (0-2 år)
Minsten B4 Lærer (0-2 år)
Last ned PDF (9.5 mb)
PowerPoints A1 Lærer (10-13 år)
PowerPoints A1 Lærer (10-13 år)
Last ned PDF (8.2 mb)
PowerPoints A2 Lærer (10-13 år)
PowerPoints A2 Lærer (10-13 år)
Last ned PDF (6.4 mb)
PowerPoints A3 Lærer (10-13 år)
PowerPoints A3 Lærer (10-13 år)
Last ned PDF (4.1 mb)
PowerPoints A4 Lærer (10-13 år)
PowerPoints A4 Lærer (10-13 år)
Last ned PDF (11.3 mb)
PowerPoints B1 Lærer (10-13 år)
PowerPoints B1 Lærer (10-13 år)
Last ned PDF (5.1 mb)
PowerPoints B2 Lærer (10-13 år)
PowerPoints B2 Lærer (10-13 år)
Last ned PDF (4.4 mb)
PowerPoints B3 Lærer (10-13 år)
PowerPoints B3 Lærer (10-13 år)
Last ned PDF (5.8 mb)
PowerPoints B4 Lærer (10-13 år)
PowerPoints B4 Lærer (10-13 år)
Last ned PDF (6.3 mb)
PowerPoints C1 Lærer (10-13 år)
PowerPoints C1 Lærer (10-13 år)
Last ned PDF (6.3 mb)
PowerPoints C2 Lærer (10-13 år)
PowerPoints C2 Lærer (10-13 år)
Last ned PDF (9.8 mb)
PowerPoints C3 Lærer (10-13 år)
PowerPoints C3 Lærer (10-13 år)
Last ned PDF (1.8 mb)
PowerPoints C4 Lærer (10-13 år)
PowerPoints C4 Lærer (10-13 år)
Last ned PDF (5.4 mb)
PowerPoints D1 Lærer (10-13 år)
PowerPoints D1 Lærer (10-13 år)
Last ned PDF (9.2 mb)
PowerPoints D2 Lærer (10-13 år)
PowerPoints D2 Lærer (10-13 år)
Last ned PDF (6.6 mb)
PowerPoints D3 Lærer (10-13 år)
PowerPoints D3 Lærer (10-13 år)
Last ned PDF (5.7 mb)
PowerPoints D4 Lærer (10-13 år)
PowerPoints D4 Lærer (10-13 år)
Last ned PDF (3.8 mb)
Smårollingene A1 Lærer (3-5 år)
Smårollingene A1 Lærer (3-5 år)
Last ned PDF (5.2 mb)
Smårollingene A2 Lærer (3-5 år)
Smårollingene A2 Lærer (3-5 år)
Last ned PDF (16.6 mb)
Smårollingene A3 Lærer (3-5 år)
Smårollingene A3 Lærer (3-5 år)
Last ned PDF (9 mb)
Smårollingene A4 Lærer (3-5 år)
Smårollingene A4 Lærer (3-5 år)
Last ned PDF (14.7 mb)
Smårollingene B1 Lærer (3-5 år)
Smårollingene B1 Lærer (3-5 år)
Last ned PDF (9.9 mb)
Smårollingene B2 Lærer (3-5 år)
Smårollingene B2 Lærer (3-5 år)
Last ned PDF (8.3 mb)
Smårollingene B3 Lærer (3-5 år)
Smårollingene B3 Lærer (3-5 år)
Last ned PDF (8.7 mb)
Smårollingene B4 Lærer (3-5 år)
Smårollingene B4 Lærer (3-5 år)
Last ned PDF (10 mb)

Alle Mitt Blad

Xtra: Mitt Blad A1
Xtra: Mitt Blad A1
Last ned PDF (17.7 mb)
Xtra: Mitt Blad A2
Xtra: Mitt Blad A2
Last ned PDF (1.7 mb)
Xtra: Mitt Blad A3
Xtra: Mitt Blad A3
Last ned PDF (1.7 mb)
Xtra: Mitt Blad A4
Xtra: Mitt Blad A4
Last ned PDF (1.8 mb)
Xtra: Mitt Blad B1
Xtra: Mitt Blad B1
Last ned PDF (1.7 mb)
Xtra: Mitt Blad B2
Xtra: Mitt Blad B2
Last ned PDF (6.6 mb)
Xtra: Mitt Blad B3
Xtra: Mitt Blad B3
Last ned PDF (0.8 mb)
Xtra: Mitt Blad B4
Xtra: Mitt Blad B4
Last ned PDF (0.9 mb)
Xtra: Mitt Blad C1
Xtra: Mitt Blad C1
Les mer
Xtra: Mitt Blad C2
Xtra: Mitt Blad C2
Last ned PDF (1.8 mb)
Xtra: Mitt Blad C3
Xtra: Mitt Blad C3
Last ned PDF (1.7 mb)
Xtra: Mitt Blad C4
Xtra: Mitt Blad C4
Last ned PDF (1.6 mb)
Xtra: Mitt Blad D1
Xtra: Mitt Blad D1
Last ned PDF (1.6 mb)
Xtra: Mitt Blad D2
Xtra: Mitt Blad D2
Last ned PDF (1.5 mb)
Xtra: Mitt Blad D3
Xtra: Mitt Blad D3
Last ned PDF (1.5 mb)
Xtra: Mitt Blad D4
Xtra: Mitt Blad D4
Last ned PDF (1.6 mb)

Andre ting

Det er mange henvisninger til "Vi synger med de minste" i lærerheftet for Minsten. Dette kan du få ved å henvende deg til Norsk Bokforlag (kontaktinfo nederst på siden deres). Det samme gjelder Hjertesanger 2, som det finnes noen igjen av.

I heftene for de eldre barna er det bl. annet henvisning til eldre sangbøker som er tilgjengelig fra Nasjonalbiblioteket om du har Norsk ip-adresse. Det gjelder for eksempel Barnas Lovsang, Barnesangboka og Min båt er så liten. Trenger du å titte i en annen eldre sangbok er det verd å sjekke nb.no. 

Harald

Kontakt

Harald
Barne- og Familieavdelingen

32 16 16 70 Send e-post

 

Jeg er verken pedagog eller tankeleser. Blir alt overlatt til min intuisjon, kommer vi i trøbbel. Jeg er derfor avhengig av tilbakemelding og forslag til hva som trengs og finnes av ressurser og hva som kunne vært nyttig å utvikle. 

Harald