FAQ

All kontigent betales til lokallaget sin konto og kan brukes til drift av lokallaget. Dere trenger kun å å sørge for å ha dokumentasjon på innbetalt kontigent.

Alle medlemmer må være registrert og ha betalt kontigent innen utgangen av året.

Tellende medlemmemr er de som er under 26 år og har betalt kontigenten.