FAQ

All kontigent betales til lokallaget sin konto og kan brukes til drift av lokallaget. Dere trenger kun å å sørge for å ha dokumentasjon på innbetalt kontigent.

Alle medlemmer må være registrert og ha betalt kontigent innen utgangen av året.

Tellende medlemmemr er de som er under 26 år og har betalt kontigenten. 

30. oktober - 1. november 2020

Teen Forum Identitet

Halvorsbøle, Jevnaker

Mer info