Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

Drift av lokallag

Minstekrav for å være et lokallag i SABU er:

  1. Kreve inn kontingent (minst kr. 50,-) som beholdes lokalt og føre medlemslister årlig
  2. Gjennomføre minst én aktivitet for medlemmene
  3. Ha et årsmøte
  4. Levere en årsrapport

De som har betalt kontingent teller som medlem. Alle som har tilknytning til lokallaget kan bli medlemmer. Foreldre kan for eksempel være støttemedlemmer.  De som er 26 og under genererer støtte fra det offentlige. Men alle - også støttemedlemmene (de over 26) - genererer støtte fra SABU sentralt samt ganske mye støtte fra det offentlige om de deltar på kurs i regi av SABU. Kontingenten kreves inn hvert kalenderår. Minstekontingenten er 50 kroner pr. person eller 100 pr. familie.  Men dere kan selv vedta en høyere kontingent om dere trenger det. Dere beholder kontingenten selv og SABU sentralt vil også overføre 50 kroner pr. medlem til dere.

Medlemslistene føres digitalt på nett på medlem.sabu.no der lokallagsledere har tilgang.

Dette kan være hva som helst dere arrangerer sammen.

Dersom dere driver barne-arbeid eller har et svært lite lokallag kan årsmøtet rett og slett være et planleggingsmøte for ledere og evt. foreldre .

Dersom det er arbeid for tenåringer eller ungdom og laget har en viss størrelse, bør dere har et årlig møte, gjerne i forbindelse med et arrangement, der dere velger styremedlemmer, legger planer og ser på økonomien. Det trenger ikke ta lang tid.

Årsrapporten fylles også ut og leveres og signeres på medlem.sabu.no. Her signerer man rett og slett på at medlemslister, aktivitet og årsmøte er riktig gjort.