Drift av lokallag

Minstekrav for å være et lokallag i SABU er:

  1. Kreve inn kontingent (minst kr. 50,-) som beholdes lokalt og føre medlemslister årlig
  2. Gjennomføre minst én aktivitet for medlemmene
  3. Ha et årsmøte
  4. Levere en årsrapport

De som har betalt kontingent teller som medlem. Kontingenten kreves inn hvert kalenderår. Minstekontingenten er 50 kroner pr. person eller 100 pr. familie.  Men dere kan selv vedta en høyere kontingent om dere trenger det. Dere beholder kontingenten selv og SABU sentralt vil også overføre 50 kroner pr. medlem til dere.

Medlemslistene føres digitalt på nett på sabu.hypersys.no der lokallagsledere har tilgang.

Dette kan være hva som helst dere arrangerer sammen.

Dersom dere driver barne-arbeid eller har et svært lite lokallag kan årsmøtet rett og slett være et planleggingsmøte for ledere og evt. foreldre .

Dersom det er arbeid for tenåringer eller ungdom og laget har en viss størrelse, bør dere har et årlig møte, gjerne i forbindelse med et arrangement, der dere velger styremedlemmer, legger planer og ser på økonomien. Det trenger ikke ta lang tid.

Årsrapporten fylles også ut og leveres og signeres på sabu.hypersys.no. Her signerer man rett og slett på at medlemslister, aktivitet og årsmøte er riktig gjort.