Trondheim

Lokallagene i Trondheim tilbyr sosialt og åndelig fellesskap for både studenter, ungdommer, barn, voksne og unge voksne i byen.

SMShoodfamilie

SMShoodfamilie.no er en felles plattform for alle prosjekter som følger konseptet der relasjoner mellom døve lokalsamfunn og hørende lokalsamfunn er støttet, med at prosjektene kombinerer tegnspråk, sang og scenekunst. Folk av smshood tror på synergien mellom døve og hørende samfunn, slik at de sammen oppnår og skaper mer enn hva hvert av dem alene ville være i stand til å oppnå og skape.

SMShoodfamilie.no

Trondheim Ungdomslag

Trondheim ungdomslag tilbyr sosialt og åndelig fellesskap for både studenter og andre ungdommer og unge voksne i byen. Aktivitetene vi driver med er blant annet turer, kanopadling, spillkvelder og bibelstudier. Informasjon om det som skjer legges ut i vår Facebook-gruppe: "Adventistenes student- og ungdomslag Trondheim". Velkommen!

Vår webside

Kontaktinfo

Simon Bach
913 79 718

Barnesabbatskole

Barnesabbatskolen møtes hver lørdag kl 10:00-11:00. Her har vi klasser for aldersgruppene 0-6, 7-12 og 13-18. Vi prøver å gjøre vår sabbatskole variert i innhold og aktiviteter.