SABU: en del av et verdensomfattende arbeid for barn og ungdommer

Her i Norge har vi mye å glede oss over, både i forhold til det nasjonale og lokale arbeidet.

I disse ukene i mai og juni er mye av vår energi fokusert på å lage et bra opplegg for barn og unge som deltar på årsmøtene i Nord-, Vest- og Øst-Norge. I den forbindelse har vi gleden av å samarbeide med noen dyktige lokale frivillige krefter. Takk til alle som bidrar på ulike måter til disse programmene!

For et par uker siden var jeg med på det som heter TED advisory for avdelingsledere. Der hadde jeg gleden av å møte med mine kollegaer fra andre land i divisjonen for å høre om visjoner, strategier og tiltak som Trans-Europeisk Divisjon og General Conference satser på i årene framover. Så jeg tenkte at jeg kunne dele noen av de mest relevante visjonene med dere.

1. Ungdomsarbeid:

  • Her var det mye snakk om den Europeisk Ungdomskongressen som skjer i Valencia, Spania, sommeren 2017. Temaet blir «reisen» og fokuset blir på hvordan vi skal være Guds folk mens vi ser frem til Hans gjenkomst. Det forventes 5000 adventistungdommer i Valencia og vi håper at 100 av dem vil være fra Norge.
  • Et annet tema var at General Conference tar over konseptet «Church of Refuge». Det vil få et nytt navn, «Intergenerational church of refuge». Ideen er at enhver menighet vil regelmessig evaluere hvordan det går med menigheten i forhold til noen viktige prinsipper, som vi vet er viktig for at barn, ungdommer og unge voksne kan trives i våre menigheter. SABU er i gang med å besøke så mange menigheter som mulig for å samtale om visjoner og tiltak for det lokale ungdomsarbeid i Norge. iCOR, som det heter, vil være en del av det vi har i SABUs verktøykasse. www.churchofrefuge.eu/en
  • I 2018 blir det en global ungdomslederkongress med en GC-Impact. Dette skjer i Frankfurt i slutten av juli. Det er forventet 20.000 adventistungdommer og ledere fra hele verden. David Asscherick blir en av talerne.

2. Speider:

  • Hovednyheten her er at den neste Europeisk Camporeen blir i 2019, og ikke i 2018. Camporeen har blitt utsatt et år på grunn av GCs Ungdomslederkonferanse og verdens Impact i Frankfurt. Mange ledere følte at det ville være for mye krasj dersom disse to skulle finne sted samtidig.
  • Peter Bo Bohsen, som nå er speiderleder i Trans-European Divisjon, viste bilder fra sted det planlegges Camporee i 2019. Det er et fantastisk leirsted i Sør-Wales, rett ved en av de vakreste kystlinjene i Europa.
  • En enda mer viktig nyhet var at TEDs «Master Guide Camp» skjer på Sommerfryd den 23. – 25. juni, 2017. Da har vi gleden av å ønske speiderledere fra hele Europa velkommen. Her blir det midnattssol HF-merke for alle og en skikkelig bra arktisk opplevelse. Jeg håper mange av våre ledere vil sette av denne helgen!

3. studenter:

  • Vi fikk møte verdens lederen for kirkens studentarbeid. Han var ivrig etter å høre mer om det vi gjør i Europa, slik at han kan bidra til å lage ressurser som vil være relevante for sekulære universitetsmiljøer.

Jeg kom hjem og tenkte at vi gjør mye som en menighet for at barn og ungdommer skal ha det bra og trives i menigheten. Det som skjer lokalt er det viktigste, selvfølgelig. Det er der ekte felleskap og vekst skjer, men de store arrangementene skaper minner og tilhørighet, og minner oss alle om at vi er en del av en stor familie. Takk for at du tilhører og bidrar positivt til denne familien. Hilsen, Victor.

24.-26. januar 2020

Vinterfestivalen

Lillehammer, Jorekstad

Mer info

Nyhetsbrev

Hei du! Meld deg gjerne på vårt nyhetsbrev for å bli oppdatert på alt som skjer i SABU!