Trospunkt

Bibelstudie

Forventninger?

Bibelen

Del 1
Del 2
Del 3
Del 4

Hva er Bibelen, og hva handler den om? Hvorfor er den så viktig og hva forteller den oss egentlig om Gud, Jesus og tro? Kanskjke det er mer enn bare en gammel bok? Dette er spørsmål vi utforsker i disse studiene.

Treenighet

Del 1
Del 2
Del 3
Del 4

Treenighet er et ord som faktisk ikke finnes i Bibelen. Likevel tror vi på en Gud som er tre i en, på en måte. Som is, vann og vanndamp alt har den kjemiske formelen H2O for eksempel. Vi ser på ulike Bibeltekster og utforsker hva det står om en treenig Gud.

Jesus

Del 1
Del 2
Del 3
Del 4
WWJD (What Woud Jesus Do?) er en kjent forkortelse. Men hvem var Jesus og hva gjorde han, og spiller det noen rolle? Og hvordan kan Jesus hjelpe oss og forstå frelsen?

Dåp

Del 1
Del 2
Del 3
Del 4
Hvorfor bli døpt? Hva er det et symbol på? Når, hvor og hvordan? Hvilke eksempler finnes egentlig i Bibelen på dåp? Fire sabbater, fire ulike avsnitt fra Bibelen, fire ulike perspektiver på hva dåp er. 

fight

Del 1
Del 2
Del 3
Del 4
Vi snakker om at det er en kosmisk konflikt som foregår, en kamp mellom det gode og det onde, mellom Gud og Satan. Hva sier Bibelen om dette og hvordan skal vi som kristne i dag forholde oss til dette?

Evig liv

Del 1
Del 2
Del 3
Del 4
Er jeg frelst? Har jeg evig liv? Hvordan kan jeg få evig liv? Bibelen er kanskje tydeligere enn man tro noen ganger. Kanskje det er lettere å få Guds aksept og evig liv enn vi tror?

Helvete

Del 1
Del 2
Del 3
Del 4 
Hva skjer med de som ikke blir frelst? Er helvete en skummelt evigbrennende sted, eller er det Guds måte å håndtere og utslette synd på en rettferdig måte? Og hva skjer egentlig når man dør? Finn ut hva Bibelen sier.

Nåde

Del 1
Del 2
Del 3
Del 4
Nåde er et vanskelig ord, men fantastisk når man forstår litt av den. Kan Guds nåde ta slutt, og hvis vi er tilgitt, hva skal vi da med nåden? Hva er egentlig nåde?

Skapelse

Del 1
Del 2
Del 3
Del 4
I begynnelsen skapte Gud. Men har Gud slutta med det? Eller skapter han fortsatt? Hvordan kan vi forholde oss til en Gud som skaper i dag? Og hvordan er skapelse uttrykket igjennom HELE Bibelen?

Sabbat

Del 1
Del 2
Del 3
Del 4
Sabbaten er skapt for menneskene. Hva tenker du om sabbaten? Er det noe vits? Vi har jo søndag.. Hvordan kan sabbaten bli den pausen og festen, eneste uke, som den ble skapt til å være?

Kirke

Del 1
Del 2
Del 3
Del 4
 Hvorfor skal man gidde å gå i kirka? Er det egentlig av noen betydning? Og hva sier Bibelen om det å tilhøre et fellesskap, og hvorfor det er så viktig for oss mennesker? Fire perspektiver fra Bibelen kan kanskje hjelpe?!

Tilgitt

Del 1
Del 2
Del 3
Del 4
Du er TILGITT, i følge Bibelen. Det kalles ofte rettferdiggjørelse ved tro. Men hva er det? Hva betyr det og hvilken relevanse har det for oss? 

 

Dersom du ønsker alle leksene samlet i ett dokument, klikk her.

Would you like them all in English, please click here.