Program

Fredag 05.04.2019

16:00 – 19:30: Registrering
18:00 – 19:15: Kveldsmat
19:30 – 21:00: Plenumsmøte

Lørdag 06.04.2019

09:00 – 10:15: Frokost
10:30 – 11:30: Plenumsmøte
11:30 – 12:00: Pause
12:00 – 13:30: Gudstjeneste
13:30 – 15:00: Middag
15:00 – 16:00: Pause
16:00 – 17:00: Workshop
17:00 – 18:00: Pause
18:00 – 19:15: Kveldsmat
19:30 – 21:00: Plenumsmøte med nattverd
21:00 – 21:30: Enkel servering
21:30 – 23:00: Show

Søndag 07.04.2019

09:00 – 10:30: Frokost
10:45 – 11:00: Åpning
11:00 – 12:00: Workshop
12:00 – 12:30: Pause
12:30 – 13:30: Plenumsmøte
13:30 – 15:00: Middag