Absolutt 9ende 2016

Siste uken i september, hadde vi privilegiet å få være sammen med ca 100 niende klassinger fra alle Adventistskolene fra hele Norge.

Og for en gjeng! Dagene ble fylt med spennende andakter og diskusjoner, kreative oppgaver, morsomme aktiviteter, god mat, varierte utflukter og underholdning, og for ikke å glemme de uforglemmelige mørkelekene. Vi ble også kjent med bibelens Josef, og vi ble utfordret til å ta noen valg. Hver dag har et tema, som for eksempel «Absolutt tro», eller «Absolutt tilgivelse», eller «Absolutt fremtid», og da er det temaet vi snakker om den dagen. Elevene blir også delt i grupper hvor gruppene får ulike oppgaver de skal gjennomføre, noen kreative, noen mer sånn diskusjonsoppgaver, noen av oppgavene er bare å bli kjent, mens andre oppgaver igjen går ut på å lage underholdning for de andre.

Kanskje noe av det viktigste med Absolutt 9ende, er at de får bli enda bedre kjent med hverandre, og forhåpentligvis enda bedre kjent med Gud også. Det er en uke hvor vennskap forsterkes og bygges, og hvor nye vennskap starter, og noen får et sterkt møte med romantikken. Vi håper jo også at alle får oppleve et møte med den levende Gud, sammen med sine venner.

Det komme flere til meg og sa: «Åh, jeg skulle ønske vi kunne være her en uke til!» Så Absolutt 9ende er absolutt en uforglemmelig uke, både for elever og lærere og pastorer. Som flere også sier: «Det er en av de beste ukene i livet!»