Mottar du Adventungdom?

Adventungdom, også kjent som AU, er vårt Ungdomsblad. Det sendes ut gratis til alle mellom 15 og 30 år som er registrert i Adventistsamfunnet. Bladet skal bygge relasjoner mellom hverandre og til Gud, ved å informere og engasjere gjennom relevante artikler, viktige temaer og sterke historier.

Mottar du Adventungdom?

Gratis abonnement: Hvis du for øyeblikket ikke mottar magasinet, men tilhører kategorien som kan motta bladet gratis*, er det bare å sende en e-post med navn, adresse og fødselsdato og du vil bli lagt til distribusjonslisten. E-post: Norsk bokforlag

Kjøpe abonnement: Pris for et årsabonnement for dem som ønsker å kjøpe AU er kr 300,- (350,- for utland). For bestilling kontakt: Ungdomsavdelingen.

Adresseendring: Husk å sende din nye adresse til Norsk bokforlag

Økonomisk støtte: For å gi økonomisk støtte til produksjonen av AU kontakt
Ungdomsavdelingen.

*bladet er gratis for medlemmer av adventistsamfunnet i aldersgruppen 13-30 år.

Kontakt

Vanja
ADVENTungdom redaktør

32 16 16 70 Send e-post

Vanja