Aktuelle tilbud for Barnesabbatskolen

Sabu med nye onlinetilbud til barna

I forbindelse med nedstengingen av kirkene våre er det laget opplegg for både betweens-gruppen og smårollingene. 

Les mer på barnesabbatskolsiden.