Årsmøtene 2016 tilbakeblikk

Årsmøte er for alle! For hvert år som går ser det ut til at flere og flere barn og ungdommer kommer på årsmøte.

Årsmøtene 2016 tilbakeblikk

Slik skal det være, for årsmøte er et åndelig høydepunkt i hvert distriktet, for alle. Det er en mulighet til å møte venner, være med på noe større og bli inspirert til å følge Jesus gjennom livet.

For oss som har faste stillinger i SABU, er juni en travel måned, da vi forbereder til sommerens arrangementer og turer, men det er likevel en glede å kunne møte så mange smilende og positive ungdommer, barn og ledere på årsmøtene i alle de 3 distri ktene. Faktisk, i løpet av 15 dager i juni gjennomførte vi 3 årsmøter som besto av 20 møter, 3 aktivitetsløyper og 2 turer, der vi møtte over 100 tenåringer og 250 barn.

Noe av det gøyeste var aktivitetsløypa i vest der de voksne også var med. Det var herlig å se hvordan voksne og barn hadde det bra sammen, og det viser at ikke alt i menigheten må være segregert i forhold til alder. Vi er et felleskap, men en Herre. Vi takker alle som hjalp til, for SABU består absolutt ikke bare av de ansatte, men det er oss alle som sammen som får til gode ting for barn og ungdommer i menigheten. Vi hadde ikke vi klarte å lage et godt tilbud uten godt samarbeid med lokale frivillige.

Det generelle temaet vi hadde for alle tre årsmøter var «kultursjokk» Dette var i tråd med temaet for de voksne. Her opplevde tenåringer, blant annet, bafabafa-leken der de dannet to forskjellige kulturer med sine regler og tradisjoner, for så måtte møte hverandre i en liten kulturkræsj. Vi håper vi formidlet et budskap om at Guds rike er inkluderende og derfor skal vi også være det.

SABU har en verdisetning i sitt strategidokument som lyder slik:

  •  Vennskap: Vår identitet og våre valg er ofte påvirket av vår tilhørighet. Derfor vil vi skape arenaer hvor inkluderende felleskap kan blomstre. Gud, i sin rause kjærlighet kaller oss for sine venner. Barn og ungdom som er knyttet til SABU skal få oppleve den samme rause kjærligheten.

Håper alle på årsmøtene ikke bare hørte om dette, men opplevde det å være med i et inkluderende felleskap. For alle alle vil vi ha med…!