Bibelpizza hjemmefra

Bibelpizza nå når ingen er på skolen, alle er hjemme og man ikke får lov til å møtes i større grupper.

Først og fremst, så tenker jeg at det er viktig at man har det til vanlig Bibelpizzatid.

  1. Ha Bibelpizza på vanlig tid, bare enten i Zoom eller Teams. Lag en liten flyer som du sender ut via skolen. Oppfordre alle til å enten lage eller varme opp en pizza, som man kan spise sammen (ev tappeler til at foreldrene kan hjelpe de). Man kan evt lage pita-pizza eller nan-pizza. For å få tenåringene med, kan man kåre den beste toppingen ved demokratisk av stemming (mentimeter.com f.eks.). Så kan man ha det sosial med pizza og Bibelstudiet som man pleier.
  2. Lage en enkel Bibelquiz hver uke, som et alternativ til Bibelpizza. At man har samlingen online til vanlig Bibelpizza tid, bare istedenfor pizza og Bibelstudium, kan man ha ulike typer Bibelquiz (kahoot, skrive ned svaret, tegne, mime).
  3. Bibelstudie med ny vri, online. At man gir tenåringene en oppgave som skal løses, gjerne veldig kreativ. Si at de får oppgaven etter skoletid en dag, så kan man samles på zoom/teams en time eller to senere for å snakke og diskutere hva man har kommet fram til. Gjerne mer kreative aktiviteter blandet med Bibelkunnskap for eksempel. (Eks: Les 2. Mosebok 14. Lag og ta bilde av Israelittene som krysset Rødehavet. Kun lov å bruke gjenstander du finner som allerede er inne i huset ditt. Så kan man samles for å vis hverandre bildene man har tatt og snakke litt om eller ha en andakt rundt denne historien og hva vi kan lære av den.)

 

Skrevet av Melissa

Publisert 14.04.20