eWoP - Elektronisk bønneuke for unge voksne 14. - 20. november

14.-20. november blir de elektronisk bønneuke for unge voksne. Temaet er tilgivelse og forsoning. 
Korte videoer (2-3 minutter) og mulighet til å interaksjon på facebook. Du finner den på Facebook og Youtube.

Facebook    Youtube