Generalforsamling 2018

Innkalling til generalforsamling for SABU På lørdag 20. januar, 2018, kl 14.45 – ca. 16.00 gjennomfører SABU sin general forsamling. Vi gjør det da siden mange av dere allerede er samlet på Lillehammer i forbindelse med vinterfestivalen.

Vi håper mange lag har mulighet til å sende delegerte. Hvert lag har faktisk mulighet til å sende minst 1 delegert med en ekstra delegert for hver påbegynte 15 medlemmer. Dette er basert på antall medlemmer et lag har.

 

Praktiskinfo:

  • SABU vil legge ut for reise for delegerte som ikke ville være på Jorekstad, Lillehammer ellers.  Dette gjelder spesielt de fra Vest og Nord.
  • Hvert lokale SABU lag kan ha en representant, samt en ekstra for hvert påbegynte 15 medlem som er i laget.
  • Har dere noen spørsmål så kan dere ta kontakt med Gry Beate Marley: gry.beate.marley@adventist.no
  • Send navn på delegertene deres til gry.beate.marley@adventist.no innen 15. januar. Dette er viktig slik at vi kan forberede deltagerpakker osv. til de delegerte.
  • Gi beskjed om dere ikke har anledning til å sende en delegert.

Se vedlagte filer for dagsorden og andre dokumenter!

Kontakt

Gry Beate
Daglig leder, SABU. Avdelingsleder, DNU

32 16 16 73 Send e-post

Gry Beate