Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

Trenger du hjelp eller noen å snakke med?

Opplever du ensomhet, isolasjon og sliter psyskisk? Er du utsatt for vold eller overgrep? Det er hjelp og få enten du er offer eller den som ikke klarer kontrollere adferden din. 

Kirkens SOS har en krisetelefon der flotte folk sitter klare til å lytte. Der kan man både ringe og chatte. Telefonnummeret er 22 40 00 40.

Er du utsatt for vold eller overgrep er telefonnummeret 116 006 for voksne og 116 111 for barn og unge. Det er gratis å ringe.

Adventistkirken har også avtale med Kirkelig ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep.

Nettstedet dinutvei.no har ellers oversikt over hjelpetilbudenesom finnes dersom problemet er vold eller overgrep. De har også en side der man i margen kan sortere på  fylker og type hjelp for å finne ut hvilke lokale tilbud som finnes. Nedenfor er et utdrag fra deres side.

Informasjon fra dinutvei.no

Er du voksen og trenger selv hjelp eller ønsker å hjelpe en annen voksen?

Er du bekymret for et barn eller trenger hjelp i omsorgen for barn?

På nettsidene til dinutvei.no finner du oversikt også over andre hjelpetilbud. Det varierer hva de ulike tjenestene kan tilby i øyeblikket. Vi anbefaler deg likevel å ta kontakt og sjekke ut hvilken hjelp du kan få. Spørsmål- og svartjenesten på dinutvei.no er også åpen.

Dinutvei.no er en del av regjeringens innsats for å forebygge vold i nære relasjoner og driftes av Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet. En redaksjonell stab ved NKVTS samarbeider med spesialister på fagfeltet om innhold og svarer på spørsmål. Dinutvei.no ble etablert av NKVTS i samarbeid med de Regionale ressurssentrene om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS)Krisesentersekretariatet og Norske Kvinners Sanitetsforening (N.K.S.).
https://dinutvei.no/utsatt/hjelpetilbud-til-utsatte/390-hva-er-hjelpetelefonen