Hovedtalere på lederkonferansen 2018

Våre to hovedtalere er Ty Gibson og Anne May Müller

Ty Gibson

Ty Gibson var taleren på Reddet i 2017 og en av talerne på den europeisk ungdomskongress i Valencia i fjor sommer. Han vil minne oss om hvem vi er som en bevegelse fokusert på Jesus og hans gjenkomst. Han har en teologisk tyngde, og samtidig en fangende måte å kommunisere på. Han har evne til å kommunisere med alle aldersgrupper og være samlende i en tid der det er tendenser til polarisering.

 

Anne May Müller

Anne-May Müller har mange års erfaring som ungdomsleder, familierådgiver, redaktør og firebarnsmor. I dag jobber hun som leder for familieavdelingen i Den danske union. Hun er spesielt dyktig til å se mennesker og vise omsorg, samtidig som hun er strukturert og god til å forelese og formidle.