Lederkonferansen «Alle engasjert»

Helgen 2.-4. november 2018 avholdt DNU i samarbeid med SABU en lederkonferanse på Sundvolden hotell.

Lederkonferansen «Alle engasjert»

Foto: Tor Tjeransen

Tittelen for konferansen var «alle engasjert». Tanken for helgen var at menighetene skulle sende team fra sine menigheter, både pastor, forstandere, speiderledere, ungdomsledere, barnesabbatskoleledere og andre med lederskapsverv, skulle komme sammen, de skulle motta inspirasjon og jobbe sammen i team med drømmer og visjoner for sine lokale menigheter. Alle fikk tilsendt et arbeidsdokument i forkant av arrangementet så de kunne starte dialogen allerede før helgen startet.

Plenumsmøtene var kreative og inspirerende med oppbyggende taler fra Ty Gibson og Anne-May Müller. Det var også flere workshoper å velge mellom for ungdomsledere, speiderledere, barnesabbatskoleledere, pastorer og øvrige menighetsledere. Fokuset i løpet av helgen var å skape eierskap til sin menighet, oppleve Jesu nærhet og bli engasjert i det som skjer.

I SABU så opplever vi et stort engasjement blant barn og unge i arrangementene vi har. Vi opplever voksne som gir rikelig av sin fritid for at barn og unge skal få ha gode opplevelser. Det er lokale menigheter med ideer og initiativ. Det er unge voksne som er rollemodeller for de som er yngre. Vi ønsker å takke alle som bidrar og hvis du er en som ønsker å bidra i noe vi i SABU har ansvar for, eller hvis du har en ide om noe du ønsker skal skje, så ta kontakt med oss! Vi kan nås på post@sabu.no og vi hører gjerne fra deg! Vi trenger alltid frivillige som stiller opp og bidrar når det er helge arrangement og leirer, så ta kontakt med oss hvis du ønsker å være med.

Hvis du ikke hadde mulighet for å delta selv på konferansen så er det verd å sette seg ned for å høre talene, de finner du på: http://www.hopechannel.no/on-demand/episoder/ml/lederkonferansen/

Tekst: Gry Beate Marley