Lederkonferansen - Plass for alle

Den første helgen i november samlet speiderledere, barnesabbatskoleledere og ungdomsledere fra hele Norge seg på Halvorsbøle til en helg med påfyll og inspirasjon som de kunne ta med seg hjem igjen til menighetene.

Fokuset på helgen var en menighet med plass for alle. Dette var reflektert i workshoper og plenumsmøter. Poenger som ble tatt opp var at det er viktig med engasjement og man har forskjellige måter og uttrykke seg på. Man må kunne være ekte i menigheten og ha frihet til å kunne være seg selv, kunne ta av masken og vise sårbarhet uten å møte fordømmelse og bedrevitenhet. Vennskap er en annen nøkkel som ble snakket om. Barn og ungdom, gamle og unge må føle at menigheten er et ekte fellesskap med gode og støttende venner.

Vi hadde flere bidragsytere som bygget opp rundt disse temaene, besøkende fra TED, en ekspert på kreativ bibelformidling fra England og en taler fra USA, i tillegg til SABU sin egen stab. Det var dukketeater, engasjerende musikk med Else Haugen, energigivende mat ved Erik Steinsvåg og feiring av SABU sitt 10års jubileum på lørdag kveld i tillegg til mye mer.

SABU ledertreffet skjer annenhvert år. Halvorsbøle var i år fylt til randen og det måtte leies to hus i tillegg for å få plass til alle. Tenk om vi kunne skape et tilsvarende engasjement i lokalmenighetene, hvor man opplever at det er plass for alle, at her hører vi hjemme, og presset på plassen blir så stort at vi må utvide byggene våre. Tilbakemeldingene var positive, og flere uttrykte at her skulle også alle forstandere og pastorer vært. En helg hvor unge og eldre ledere var sammen, fikk påfyll og tok del i et godt åndelig fellesskap, kan bare bli bra. Neste gang håper vi du også er engasjert og blir med, for det er plass for deg også i vårt fellesskap!