Lokallag 2017

Til medlemmer:

Ta kontakt med din ungdomslags-, speider-, sabbatsskole- eller tenåringslagsleder og sørg for at du har betalt årets medlemskontingent.

Takk for at du er medlem av et SABU lokallag og dermed bidrar til å støtte opp om barne- og ungdomsarbeidet i Syvendedags Adventistkirken i Norge.


Til lokallagsledere:

Gå inn på: http://www.sabu.no/no/om/medlemskap/

 

Medlemslistene leveres elektronisk. Hvis dere ikke har fått innloggings informasjon eller har problemer så ta kontakt med Jonathan Fosse, enten på telefon: 90748647 eller send han en epost på: jonathan.fosse@adventist.no

Foreløpig så må årsrapporten entes sendes inn til oss i posten eller skannes og sendes til oss elektronisk på ungdomsavdelingen@adventist.no Husk å signere årsrapporten!

 

Husk også at lederne også MÅ være medlemmer av lokallaget.

 

Vi må ha minst 700 medlemmer for å få tilskudd fra fordelingsutvalget så hvert eneste lokallag og hver eneste medlemsliste teller og er kjempeviktig. Så vær så snill og gjør en innsats for å få deres barnesabbatskoler, speider, tenåringslag, barnekor og ungdomslag registrert!

 

Takk for hjelpen og for den innsatsen dere gjør.