Nye smittevernsregler

Med de nye smittevernsreglene som trådte i kraft 15. juni er det nå mulig å gjennomføre barnesabbatskole tilnærmet som normalt. Ved «skoleliknende tilbud» oppheves enmeters-regelen for barn og unge under 20 år, samt for de voksne som leder arrangementet. Dette gjelder dersom dette er nødvendig for å gjennomføre aktiviteten og bare under selve aktiviteten

Her er det som er relevant for barnesabbatskolen:

* Tenk smittevern. Vi prøver fremdeles å forhindre en pandemi.

* Arrangementet skal ha en ansvarlig arrangør som er ansvarlig for smittevernstiltakene, hygiene og for å føre liste over tilstedeværende med kontaktinfo. Om det blir et utbrudd vil dette kunne hjelpe kommunen i etterkant.

* Syke skal ikke delta. Heller ikke de som er i karantene eller isolasjon.

* Ivareta god håndhygiene. La alle vaske hendene eller bruke håndsprit ved ankomst og når de går.

* Rengjør/Desinfiser overflater og utstyr dersom det skal brukes av andre innen tre dager.

* Enmeters-regelen gjelder fremdeles for foreldrene som blir med 0-3 barna på sabbatskolen.

* Enmeters-regelen gjelder generelt for de som ikke er i samme husstand etter at aktiviteten er opphørt.