Nye storspeidergrader

I Norge har vi flere aktive speidertropper i adventistkirken, fra Tromsø i nord til Kristiansand i sør. Både små og store møtes jevnlig til utforsking av naturen, for å lære nye ferdigheter og for være sammen i et supert fellesskap.

Nye storspeidergrader

Både små og store jobber med HF (ferdighets) merker og med å ta en grad i løpet av året. Små speiderne kan ta bie, solstråle, hjelper eller maur, mens storspeiderne kan ta dyrene, skogen, sjøen, fjellet, himmelrommet eller fuglene. Når man har fullført graden så får man ved slutten av året, under speidervigselen, en gradsnål som man kan ha på speiderskjorten.

Disse gradsbøkene har trengs en oppdatering i noen år nå og i år fikk vi endelig gjennomført det! Både innhold og layout på storspeidergradene har blitt kraftig revidert. Navnene er fortsatt de samme, men innholdet har blitt satt mer i sammenheng og har blitt mer relevant. Arkene kan lastes ned fra https://www.sabu.no/no/speider/gradsarbeid eller man kan bestille ferdig trykte ark, som er værbestandige, fra Norsk Bokforlag.

Så hvis dere ikke allerede har en speidertropp der dere bor, hvorfor ikke starte en? Har man problemer med å skaffe ledere så kan man satse på familiespeiding hvor familiene sammen drar på turer og deler kunnskap med hverandre. 8.-10. november blir det ny SABU lederkonferanse så da kan nye og gamle ledere komme og få inspirasjon og påfyll av kunnskap. Ta gjerne kontakt med oss i SABU om dere har noen spørsmål om oppstart eller hvordan drive et speiderlag.

 

Foto av speiderskjorte med gradsnåler: ADAMS/Tor Tjeransen

Kontakt

Jonathan
Tenåringer, Web

907 48 647 Send e-post

Jonathan
Aktuelt