Rapport etter SABU styremøte 24. april

SABU styret hadde møte for litt over en uke siden.  Her er noen av høydepunktene:

  1. Resultatregnskap for SABU var i pluss i år. Det liker vi. Overskuddet var på kr. 38.085,- (driftsinntekter på kr. 1.643.550,- minus driftskostnader på kr. 1.612.212,-). Dette betyr at SABUs egenkapital er nå på kr. 882.947,-
  2. Daglig leder, Victor Marley, informerte om arbeidet som gjøres i SABU.  Blant annet fortalt han om et nytt bibelgruppeopplegg for 10-13 åringer som heter Helter, dette blir lansert i oktober. Det blir også en ny bibelstudieserie laget for bruk med unge voksne. Dette er en serie som heter TruthLink, skrevet av Ty Gibson. Victor fortalt også om at medlemsstatus er stabilt med cirka 900 medlemmer.
  3. Det ble bestemt at vi skulle bestille et spesielt påmeldingssystem for Sommerstevnet, da det systemet vi har nå ikke kunne håndtere noe som var så kompleks.
  4. Styret går også nå inn for å kjøpe et system som gjør at våre lokale lag vil kunne administrere sine medlemslister elektronisk. Dette vil lette det byråkratiske arbeidet for lokallagsledere, og vi håper vil gjøre det letter for flere lokale initiativer å bli med i SABU. Dette systemet vil være på plass fra november, med opplæring på SABUs lederkonferanse i november.