Hva med å studere Bibelen?

Å lese bibelen kan være litt vanskelig. Både fordi det er en gammel bok og ikke minst fordi det er en stor bok. Faktisk et helt lite bibliotek. Og likevel er det denne boken som har formet hele vår kultur og sivilisasjon de siste 2000 årene. Tusener opplever også et møte med Gud når de åpner denne boken. Nedenfor finner du en del ressurser Adventistkirken har laget de siste årene for å hjelpe deg og famlien din å bli kjent med Bibelen.

De 8 nydelige elevheftene til Gracelink med store bilder i flotte farger går gjennom de kjente bibelhistoriene og fremhever Guds godhet. At vi har denne vakre og flotte «barne-bibelen» på norsk er dessverre en godt bevart hemmelighet. Fås på Norsk Bokforlag. Spør etter elevheftene til «Minsten».  Norsk bokforlag har også utgitt en serie på 7 bøker kalt «Klar, ferdig, finn», med bibelhistorier der man også skal finne ting i bildene. Kartong og klaffer for små fingre.

104 temaer er fordelt på de 8 vakre Gracelink-heftene. De er alle sentrert rundt hver sin bibelfortelling, og fokuserer på dagliglivet med Gud og hverandre: Stole på Gud, holde løfter, dele, be når man er bekymret, være god mot andre osv.  Fås på Norsk Bokforlag. Spør etter elevheftene til «Smårollingene».

 

Ellers er Norsk Bokforlag er ledende i Norge på filtmateriell? Mange mener filt er uslåelig når det gjelder å illustrere Bibelen for små barn.  Det er lov å leke med filt hjemme også. Be om Norsk Bokforlags filtkatalog.

Nok en gang er elevheftene til Gracelink en super ressurs. For denne aldersgruppen er det hele 16 hefter. Temaene er sentrert rundt det å elske og tjene Gud og sin neste, og å ta imot det Gud vil gi oss. Fås på Norsk Bokforlag. Spør etter elevheftene til Miniorene. De selger også bibel-serien Venner for Livet med ordentlig kule lydbøker til!

Bibelkurset Aktiv Bibel fra Norsk Bibelinstitutt er også lærerikt, morsomt og interaktivt for aldersgruppen 7-10 år. Syntes du det var gøy kan du etterpå kjøpe bøkene Aktiv Bibel 2 og 3 på Norsk Bokforlag. Aktiv Bibel 1 er billigere om du kjøper den som kurs på NBI.

For aldersgruppen 10-13 år er igjen er de 16 elevheftene til Gracelink en uutnyttet ressurs. Igjen håndteres livet med Gud alderstilpasset og pedagogisk gjennom svært gode gjenfortellinger av bibelhistoriene som bringer ut det som er relevant for barna. Dette utgjør en svært god «barnebibel» i fire farger for denne aldersgruppen. Fås på Norsk Bokforlag (NBF). Spør etter elevheftene til PowerPoints.Det finnes også et utmerket opplegg som heter: Gud elsker meg, 28 eksempler. Hvert av de 28 trospunktene har kun ett oppslag med bibelvers, fortelling, fakta spørsmål og forslag til aktiviteter. De er alle formulert rundt hoved-temaet som er Guds kjærlighet. Det finnes også en tilhørende aktivtetsbok som heter Lær om Guds kjærlighet med tegninger, kryssord, ordgåter og mange andre typer oppgaver. Fås på Norsk Bokforlag.

 

Elevheftene til RealTime er studier for aldersgruppen 12-15. Hele studiet får plass på et tosidig A3-ark med et avsnitt for hver dag i uken. De handler om hva det innebærer å være med i Guds rike der Jesus er konge. Lærerveiledningen er ikke oversatt men er tilgjengelig på Engelsk. Fås på Norsk Bokforlag.

Heftet Mitt valg er et dåpsopplæringshefte for tenåringer skrevet av Steve & Martin Case. Det er 9 studier. For hvert studium er det 5 bibeltekster, noen spørsmål om innholdet til tekstene og spørsmål til en «familiesamtale» med mer personlig refleksjon rundt følelser og valg i forbindelse med det vi har lært. Fås på Norsk Bokforlag. Det er også nettopp kommet en oppdatert lærerveiledning på engelsk til dette materialet.

Fire sesonger med SabbatsChat er tilgjengelig (den fjerde fra desember 2020). Målet med SabbatsChat er å lære ungdom å lese Bibelen selv på en meningsfull måte. Helst sammen med andre. Dette er laget for å brukes i sabbatskolen, men kan også brukes i andre settinger. De fire sesongene tar opp: Trospunkter, følelser, tenårings-dilemmaer og bibelske personer og deres styrker og svakheter. Det er ingen nødvendig rekkefølge så dette kan brukes etter behov. SabbatsChat finner du på sabu.no.

Heftet Absolutt Liv er et spennende hefte med fortellinger og bibelstudier.  De fire første handler om Jesus og hvordan man blir en kristen. 5 og 6 om ondskapens problem, 7 og 8 om Jesu gjenkomst, oppstandelsen og dommen. 9 om døden, 10 om sabbaten, 11 om forvaltning, 12 om dåp og 13 om menigheten. Du får det på Norsk Bokforlag.

På sabu.no finner du lenke til serien meg@Gud – en videoserie for aldersgruppen 13+  som tar opp sentrale trospunkter. Laget av og for ungdom. Til denne finnes det både gruppeleder-veiledning og brevkurs. Brevkurset fra NBI med samme navn er for aldersgruppen 18+ år og går i dybden på temaene i videoene.  Sjekk ut sabu.no og norskbibelinstitutt.no

Det er også laget en bok for ungdom som heter En værekraftig tro. De 28 Kapitlene er på ca. 4-6 sider, begynner med en spennende fortelling og forklarer så sentrale bibelske temaer med bibeltekster og gode illustrasjoner.  Om teksten blir for lang for tenåringer, vil boken likevel være nyttig for en som ser etter måter å undervise om temaene på. Fås på Norsk Bokforlag.

Jesus – en tegnet historie, er historien om Jesus som tegneserie i farger. Fåes på Norsk Bokforlag.

Og så må vi ikke glemme den klassiske serien «Bibelens Beste», som går igjennom hele Bibelhistorien, rikt illustrert. Nå på supertilbud på Norsk Bokforlag (kr. 500).

 

Truth-link ligger på Sabu.no men kan også kjøpes i papir-format på Norsk Bokforlag. Dette er Ty Gibsons geniale gjennomgang av bibelhistorien og av hva vi adventister tror sentrert rundt gjennomgangstemaet: Gud er kjærlighet.

Den Bibelske Fortelling. Enkle korte bibelstudier som har som mål å gi et overblikk over bibelens store fortelling om Gud, verden, frelsen og oss. Finnes også på sabu.no.

Bibelstudier laget av Anders Wiik. 25 bibelstudier som får fram adventist-perspektivet på sentrale bibelske temaer. Får du ved henvendelse til SABU. 

Bibelkurs ved Norsk Bibelinstitutt. Sjekk ut nettsiden. Det er Harald Giesebrecht i SABU har laget kursene: Daniels bok, Livet med Gud, Ærlig Talt, Meg&Gud, Menneskesønnen, Fortellingen om Paulus og et introkurs om Adventister, og vært med å bearbeide og utgi kurs om f.eks. Engler, Bibelen en levende bok samt Arkeologien og Bibelens verden. Dette er supre kurs for unge voksne som ønsker å fordype seg i Bibelen og som liker å lese og gå i dybden på bibelske tema.

Det er flere måter å lese Bibelen på. 

Overblikk: Før eller senere trenger du å få oversikten. Har du vært heldig og lært bibelhistorier fra du var liten,  (for eksempel gjennom Gracelink materialet) har du allerede dette overblikket. Men kanskje har du likevel ikke sett  de store linjene som driver historien fremover? Både TruthLink og  Den bibelske fortelling kan hjelpe deg med det.  Til det siste hører det også med en egen bible-leseplan som tar deg gjennom helt sentrale tekster. Eller skaff deg boka: Bibelen på en time som gjør det samme. Du kan også høre hele forelesningsrekker med Gunnar Pedersen og andre på dansk.

Andaktslesning. Be Gud tale til deg. Finn et avsnitt fra Det nye testamente eller f.eks salmenes bok og les det flere ganger. Spør deg selv hvilken del av teksten som du legger mest merke til enten fordi den er mest interessant, fordi du ikke har sett det før, eller fordi det berører livet ditt akkurat nå. Bestem deg for å "ta med deg" denne biten av teksten og meditere videre over den utover dagen. Spør Gud igjen om det er han som snakker til deg. Det nye sabbatsskole materialet InBerse Bible Study Guide vil hjelpe deg med en sånn type lesning.

Tema-studium: Hva tenkte de ulike bibelske forfatterne, og særlig Jesus og apostlene om ulike temaer? Fra aldersgruppen 8 år og oppover finnes det en del materiale som kan hjelpe deg med å finne og tenke gjennom relevante tekster for ulike tema. Sjekk kolonnene til venstre. 

Bok-studium: Ta for deg en bok eller et brev i Bibelen og les det 5-10 ganger. Du vil oppleve at du får en helt annen forståelse av hva forfatteren egentlig prøver å formidle!