SABU 10 år! Men hva med de neste 10 år?

Som dere har sikkert lagt merke til er SABU 10 år i år.  Jeg takker Gud for de årene og for all den kreativiteten og positiviteten vi har opplevd under Guds lederskap og ved hans nåde.

Gjennom denne tiden har vi, både sentralt og lokalt, fått gjort mye for barn og ungdom både fra menigheten og våre respektive lokale miljøer. Takk for innsats de siste 10 årene!!

I det vi nærmer oss årsslutt, ser jeg naturligvis fremover. Jeg tenker på de neste 10 årene og lurer på hva de vil bringe for SABU, for Adventistkirken og for verden.  I den forbindelse stiller jeg to viktige spørsmål: 1) hva slags lokalmiljø i menigheten vil den neste generasjon av både ledere, barn og ungdommer, arve fra oss? 2) Hvilke ungdommer veileder du mot en økende interesse for lederskap i menigheten?

Fokus på disse spørsmålene har betydning for om det gode arbeidet som har blitt gjort vil fortsette, utvikles og bli enda bedre og mer effektiv. Lederkonferansens tema fokuserte på det første spørsmålet. Vi ser for oss en menighet der det er plass for alle å kunne komme til Jesus, og oppleve frelse og helbredelse på så mange nivåer.

Det andre spørsmålet er noe for oss alle å tenke over. Hvem er det du utvikler for lederskap? Hvem er du mentor for? I skrivende stund sitter jeg nattevakt på Teen Forum. Jeg er nattevakt, fordi jeg mener det er viktig for de 11 unge voksne som er med, å kunne planlegge og drive programmet. Jeg gjør det jeg kan for at de opplever den nødvendige friheten og tillitten til å kunne lede og bli mentorer for tenåringer som begynner også å utvikle seg som menighetsmedlemmer og ledere. Resultatene er fantastiske – alle trives, alle finner sin plass, alle utvikler seg. Relasjoner bygges og Guds Ånd for plass til å gjøre det vi mennesker ikke er kalt til å gjøre. Så, hvilke ungdommer kan du være med å utvikle for lederskap?

Med ønske om at dere alle får en fin og fredelig adventstid.

Victor