SABU generalforsamling 2018 avholdt

Den 20. januar 2018 ble SABU sin generalforsamling avhold på Jorekstad, Lillehammer.

Tjue SABU lag hadde sent representanter og tok aktivt del i samtaler og avstemninger. Det ble vedtatt å videreføre handlingsplanen fra forrige periode med noen små justeringer og fortsette å jobbe mot og nå målene som var satt. Et av målene som har blitt jobbet med er å engasjere barn og unge i menigheten og å få dem til å lese og forstå Bibelen mer. I den forbindelse så kom vi ut med ett nytt materiale for tenåringssabbatskolene på starten av det nye året med SabbatsChat. Sjekk ut både SabbatsChat, Bibelstudium for unge voksne (som kan brukes i studentsabbatskole klasse eller en smågruppe) og Gracelink, som er sabbatskole opplegget for barna på www.sabu.no. Der finner man også materiale for speiderarbeid, som gradsheftene og HF merkene.

Under generalforsamlingen ble det valgt både en ny valgnemnd og et nytt styre. Vi i SABU ser frem til å fortsette å jobbe med engasjerte unge og voksne som bidrar i disse rollene. Protokollen fra generalforsamlingen ligger tilgjengelig på SABU sidene for de som er interessert i å vite mer. Takk til alle som stilte opp og alle frivillige som gjør at barna og ungdommene som er tilknyttet adventistkirken har så mange flotte tilbud!

Protokollen fra generalforsamling 2018

Gry Beate Marley

 

Publisert 09.03.18