SABU strategy plan 2016-17

SABU vil bygge broer gjennom ekthet, vennskap og engasjement. Her er hvordan:

SABU Handlingsplan 2016-2017

 SABUs formål: SABU har som formål å utruste barn og ungdom til å være Jesu disipler som lever etter en helhetlig syvendedags adventisttro. (Vedtatt ved innstiftende generalforsamling i 2006).

 SABUs strategiske målsetninger for perioden 2016-2017:

 1.  Vi vil jobbe for at «avstanden» mellom lokale lag og menigheter og SABU blir mindre, slik at SABU blir en del av det daglige barne- og ungdomsarbeidet i hver enkelt lokalmenighet. Dette vil vi gjøre ved:
  • Å besøke lokale menigheter og tilby coaching og hjelp med lokal strategisk planlegging for barne- og ungdomsarbeid.
  • Regionale tenåringshelger.
  • Venneungdomslag.
  • Å gjøre følgende ressurser tilgjengelige for lokale lag, menigheter og ledere.
   • Musikk-CD for barnesabbatskole.
   • Dåpsforberedelsesmateriell - eksempelvis, Truth Link (Ty Gibson).
   • Utgi bok om hvordan drive med Bibelpizza, basert på det arbeidet Melissa Myklebust har gjort i Bergen.
   • Fornyet lederveiledning for meg@Gud og et deltagerhefte før relansering våren 2017.
   • Jobbe med meg@Gud del 3 (manuskripter utvikles i 2016).
   • Konseptet “Heroes” for «betweenagers» (lanseres i 2016).
  • Begynne en prosess for å lage relevante og brukervennlige sabbatskoleopplegg for tenåringer.
  • Oppgradering av speidergradshefter og lederboka.
 2. Vi vil arrangere samlingspunkter hvor unge mennesker kan oppleve å være med i et større fellesskap, skape minner for livet og bli motiverte til å leve for Jesus.  Dette vil vi gjøre ved:
  • Å fortsette å lage SABU-arrangementer.
  • Å fortsette å være med på å organisere misjonsturer både i Norge og i utlandet.
  • Å evaluere de eksisterende arrangementene vi har på kalenderen og stille kritiske spørsmål til hvordan de passer inn i våre mål. I løpet av 2016 vil styret i SABU få presentert et evalueringsredskap tiltenkt SABU-arrangementer samt et forslag til videreføring eller avvikling av arrangementer vi har på nåværende tidspunkt.
  • Å se om vi har kapasitet til å lage et mer omfattende arrangementstilbud for å støtte lokale speidertropper. Vurdering av dette punktet bør gjøres i forbindelse med punkt 2 c.
 3. Vi vil utvikle og støtte unge ledere.  Dette vil vi gjøre ved:
  • Rekruttering av unge voksne som stab på arrangementer.
  • En videreføring av «sommering» systemet som gir lommepenger til frivillige unge voksne for innsats på sommerens arrangementer.
  • Å holde speiderledergradshelger.
  • Å arrangere en lederkonferanse i november 2016 og november 2018.
  • Å jobbe frem mot et systematisk opplæringsprogram for ledere i ungdomslag, speider, barnesabbatskole, og for unge mennesker som ønsker å engasjere seg i andre menighetsoppgaver. Dette vil kreve en prosess for de som jobber i SABU, og kan presenteres ved et av styremøtene i 2016.
  • Å jobbe for å støtte unge ledere som har en idé eller drøm. I SABU skal det være kort vei mellom idé og avgjørelse/støtte.
  • Å engasjere unge ledere i prosjektarbeid (muligens betalt). Dette vil utvikle unge ledere, og samtidig lette arbeidsmengden til de ansatte i SABU.
 4. Vi vil være en stemme for barn og ungdom oppover i Adventistkirken for øvrig. Dette vil vi gjøre ved:
  • Å levere regelmessige rapporter til styret i DNU.
  • Å være aktiv på både pastorsamlinger og ledertreff i distriktene.
  • Å ta del i DNUs stabsmøter og lignende. 
  • Å samarbeide på prosjekter som involverer andre avdelinger.

Verdier

 Hvordan vi oppnår målene våre i SABU er minst like viktig som hva vi oppnår.  Derfor vil følgende verdier prege alt vi produserer: 

Ekthet: Vi vokser som troende mennesker når vi er ekte. Derfor vil vi prøve å skape trygge miljøer, preget av ærlighet, åpenhet og raushet hvor barn og ungdom kan være seg selv i møte med voksne som modellerer disse verdiene.

 Vennskap: Vår identitet og våre valg er ofte påvirket av vår tilhørighet. Derfor vil vi skape arenaer hvor inkluderende felleskap kan blomstre. Gud, i sin rause kjærlighet kaller oss for sine venner. Barn og ungdom som er knyttet til SABU skal få oppleve den samme rause kjærligheten.

 Engasjement: Vi er skapt til å skape. Derfor ønsker SABU å oppmuntre til engasjement som bygger Guds rike. Dette engasjement blir kjennetegnet av kvalitet og respekt.

 

 Årets tema 2016: Å bygge broer… gjennom ekthet, engasjement og vennskap.

  «For dere er alle Guds barn ved troen, i Kristus Jesus.» Gal 3,26