Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

24. mars 2024

Syvendedags Adventistkirken søker  Kontor-/regnskapssekretær i 100 % stilling

En av våre trofaste medarbeidere går av med pensjon, og derfor er det en ledig 100 % stilling som kontor-/regnskapssekretær ved Adventistkirkens hovedkontor, med tiltredelse høsten 2024.

Stillingen består av oppgaver for både sekretariatet og økonomiavdelingen, med økonomisjefen som nærmeste overordnede. Stillingens ansvarsområder er i dag, blant annet:

  • ajourføring av Adventistkirkens medlemsregister i programvaren Cornerstone
  • utarbeide rapporter til forskjellige instanser
  • søknad om Statstilskudd og rapportering til Trossamfunnsregisteret
  • sekretær for økonomisjefen
  • andre varierte kontorsekretæroppgaver.

Arbeidet som regnskapssekretær gjelder per i dag:

  • lønnskjøring
  • føring av regnskaper for skoler og barnehager.

Stillingen er strukturert plassert i økonomiavdelingen og i godt samarbeid med sekretariatet. Økonomiavdelingen er lønnings- og/eller regnskapskontor for Den norske union og de tre distriktene, 10 menighetsskoler, 2 barnehager, Foreningen Norsk Bokforlag, Norsk Bibelinstitutt, Kurbadet, Eiendomsforeningen, Hope Channel, SABU, SAHA, noen menigheter, samt andre mindre enheter.

Avdelingen har også en internrevisor i deltidsstilling. Vi har et hyggelig arbeidsmiljø og gode teknologiske løsninger. Avdelingen teller i dag totalt 9 medarbeidere.

I visse perioder innebærer stillingen større arbeidsbelastning, som f.eks. ved årsoppgjøret. Merarbeidstid tas ut i avspasering når det er roligere perioder.

Vi søker en person med relevant utdanning og kvalifikasjoner. For den riktige søker kan realkompetanse og erfaring delvis kompensere for formalkompetanse. Arbeidet krever gode dataferdigheter. Søkere må beherske norsk og engelsk, både muntlig og skriftlig.

Avhengig av søkerens kompetanse, kan stillingen fylles med flere sekretær- og andre kontoroppgaver og mindre med regnskap.

Lønn er etter Adventistkirkens lønnsskala

Ta kontakt med økonomisjef Jóhann E. Jóhannsson for ytterligere informasjon,
e-post: johann.johannsson@adventist.no, 32 16 16 70 (k), 405 10 645 (m)

Søknad med CV sendes økonomisjefen så snart som mulig, gjerne på e-post. Søknadsfrist er 10. mai, 2024

Brev: Syvendedags Adventistkirken v/Jóhann E. Jóhannsson, Postboks 124, 3529 Røyse