Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

Trygt fellesskap

SABU har et spesielt fokus på barn, tenåringer, studenter, unge voksne og deres familier. Vi ønsker å gjøre alt vi kan for å skape trygge omgivelser hvor barn, ungdom og voksne kan oppleve kjærlighet, omsorg og respekt.

For å bygge og beskytte tillitt har vi en nulltoleranse policy i forhold til vold og seksuelle overgrep i våre lag og aktiviteter.Her finner du informasjon om hvordan å forbygge mot overgrep, hvilke skritt du kan ta om du vet om grenser som har blitt krenket, hvordan å søke politiattest og du kan også laste ned Adventistkirkens policy i forhold til seksuelle overgrep.

For å hindre at det skjer overgrep er det viktig at vi jobber med forebygging og kommuniserer med hverandre.

Vi gjør menigheten vår tryggere for alle ved å respektere hverandres grenser og kommunisere tydelig følgende:

 • Vi er ansvarlige for våre barns ve og vel.
 • Barn er sikre her.
 • Vi rapporterer når vi har mistanke om overgrep.

 Praktisk tips for å forebygge overgrep og bygge tillit lokalt:

 • Bruk lyse og oversiktlige lokaler.
 • Forsøk å ha minst to voksne ledere med i grupper, spesielt om det ikke er annen aktivitet i bygningen.
 • Unngå så langt det er mulig at en leder eller annen voksen er alene med et barn på et sted hvor ingen andre kan se dem.
 • I samtaler med en ungdom, informer ytterligere en voksen om at samtalen finner sted. Se til at det finnes andre voksne i bygningen og at ungdommen vet om dette.
 • Se til at ledere ikke treffer eller innbyr barn og ungdommer utenom aktiviteten, om ikke flere voksne er med. Gjør alt i åpenhet, informer foreldre og snakk sammen i ledergruppen eller med andre voksne.
 • Vær flere voksne når dere har turer, leirer og andre aktiviteter.
 • Når barn og unge skal transporteres, prøv alltid å ha mer enn en passasjer med i bilen. Ha en felles oppsamlingsplass hvor barna skal settes av og hentes ved turer og andre arrangementer.
 • Hvor det ikke er mulig å ha flere passasjer med i bilen, fortell en annen leder at bil turen skal foregå og om tiden det forventes å komme frem.

Det har skjedd et overgrep! Hva gjør vi? Hvilke steg tar vi og hvor starter man?

Den som får informasjon om et seksuelt overgrep:

 1. Den som får informasjon om et seksuelt overgrep hvor en ansatt, frivillig i menigheten, eller menighetsmedlem anklages, skal gi den fornærmede støtte til å gå til politiet eller kontakte barnevernet. Den som får kunnskap om en slik handling i den lokale menighet skal også umiddelbart ta kontakt med den lokale pastor [1] . Kirkelig Ressurssenter mot Vold og Seksuelle Overgrep http://www.kirkens-ressurssenter.no/ (telefon 23 22 79 30) kan også bistå med hjelp ved behov.
 2. Ingen bør presse den fornærmede til å gå fortere fram enn han eller hun ønsker, men om anmeldelsen har å gjøre med et barn under 16 år skal saken alltid meldes direkte til politi og barnevern. Dette for å forhindre flere overgrep og for å beskytte eventuelle andre barn i faresonen.
 3. Den som får informasjon om seksuelle overgrep skal aldri ta kontakt med den anklagede, uansett motiv. Slik kontakt kan være til stor skade både for den fornærmede og for politiets etterforskning og videre behandling av saken.
 4. Om personen er over seksuell lavalder (16 år), er det den fornærmede selv som bestemmer om overgrepet skal anmeldes. (Finnes andre og yngre barn med i bildet, eller om det er risiko for at den anklagede kan angripe andre barn, skal man alltid melde fra til politi eller barnevern uansett fornærmedes alder.)
 5. Vær oppmerksom på at all etterforskning overlates til politiet. Det betyr ikke at den fornærmede skal møtes med taushet. Den fornærmede skal møtes med respekt, medmenneskelighet og en lyttende holdning for å bekrefte at han/hun gjør det riktige med å fortelle. Den fornærmede skal hjelpes til å søke profesjonell hjelp og støtte.

 

Informasjon

 1. Når det gjelder overgrep i en lokal menighet, er det pastor (fotnote 1) som er ansvarlig for at alle berørte parter får den informasjon de bør ha om det som har skjedd. Den lokale pastor er også ansvarlig for all kontakt med den fornærmede. Gjelder situasjonen en anklaget ansatt, er distriktsleder ansvarlig for å ha kontakt med og gi informasjon til den anklagede. Distriktsleder har også ansvaret for å tilrettelegge upartisk sjelesorg for begge parter.
 2. Om den anklagede er en ansatt, får han/hun umiddelbart permisjon fra sin tjeneste (se OP boken: F.10.3). Informasjon gis anklagede av distriktsleder, til den fornærmede og den berørte menighet av den lokale pastor, i denne rekkefølgen.
 3. Er en frivillig anklaget, er han/hun umiddelbart permittert fra sitt verv i menigheten. Denne delen tas hånd om av den lokale pastor (fotnote 1).
 4. Informasjon til den lokale menighet skal være åpen og inneholde relevante fakta om det som har skjedd, uten at unødige detaljer behøver komme fram.  Informasjon og dets innhold bør nøye gjennomgås med tanke på målgruppen den skal presenteres for, da alle ikke har behov for like mange detaljer.
 5. Ved overgrep begått av et menighetsmedlem, samles det lokale menighetsstyret så snart som mulig for informasjon om situasjonen, slik at de kan ha et godt grunnlag for videre behandling av saken. Innkalling skjer gjennom den lokale pastor (fotnote 1).
 6. Ved overgrep begått av en ansatt, samles unionsstyret så snart som mulig for informasjon om situasjonen, slik at de kan ha et godt grunnlag for videre behandling av saken. Innkalling skjer gjennom unionsleder.
 7. Unionsleder er sammen med kommunikasjonsleder ansvarlig for kontakt med media, både innenfor og utenfor Syvendedags Adventistsamfunnet ved slike tilfeller.
 8. Kontinuerlig informasjon om hvordan saken står bør gis til:
Den fornærmede med familie Ansvarlig: Lokal pastor (fotnote 1)
Den ansatte anklagede med familie                Ansvarlig: Distriktsleder
Den frivillige anklagede med familie Ansvarlig: Distriktsleder
Distriktsstyret Ansvarlig: Distriktsleder
Unionsstyret Ansvarlig: Unionsleder
Menighetsstyret Ansvarlig: Lokal pastor (fotnote 1)
Menigheten Ansvarlig: Lokal pastor (fotnote 1)

 

Sluttord

Det er meget viktig at alle parter får støtte og hjelp i en slik sammenheng. Unionsleder og distriktsleder er ansvarlig for at dette skjer på en profesjonell måte.

 

Vik, 25. februar 2014

[1] Dersom pastoren er habil. Kan ikke den lokale pastor gjøre dette, vil distriktsleder kunne tre inn.

Alle* som har verv i menigheten hvor de har ansvar for barn eller ungdommer må ha politiattest.

Det gjelder:

 • Valgte barnesabbatskoleledere og faste barnesabbatskolelærere
 • Alle speiderledere - troppsledere, assistenter, patruljeledere
 • Alle valgte ungdomsledere
*fra 15 år og eldre.

Når du har fått din politiattest, skal den forevises til politiattest-ansvarlig i din lokale menighet. Du beholder selv din attest.

Ny politiattest innhentes når du har hatt et opphold i tjenesten på over 15 måneder og hvis du flytter til og får verv i en annen menighet.

Politiattest er enkelt å søke.

Her er 3 alternativer

Alle som har verv i menigheten hvor de er i kontakt med barn- og ungdommer skal presentere en politiattest for lederskapet i den lokale menigheten.

Den aktuelle personen må undertegne på et eget søknadsskjema som sendes til politiet.  Etter cirka 6 uker vil de få attesten tilbake og kan presentere den for den ansvarlige personen i menigheten. Person som politiattesten gjelder skal beholde politiattesten, ikke menigheten.

Det er det lokale menighetsstyrets ansvar å velge en person med ansvar for innhenting av politiattester fra følgende personer:

 • Valgte barnesabbatskoleledere og faste barnesabbatskolelærere
 • Alle speiderledere - troppsledere, assistenter, patruljeledere
 • Alle valgte ungdomsledere

Et skjema skal sendes inn til ungdomsavdelingen (SABU) hvert år innen 31. januar hvor det står hvem som har verv i menigheten i forhold til barn og ungdommer med en bekreftelse om at politiattester har blitt sett. Skjemaet lastes ned her .

Sjekkliste for hva en lokal menighet skal gjøre:

 • Menighetens styret skal oppnevne en person som er ansvarlig for å håndtere ordningen med politiattest i menigheten. Det skal også oppnevnes en vara.
 • Både den som er ansvarlig og den som er vara skal pålegges taushetsplikt og skrive under på en taushetserklæring som lastes ned her .
 • Styret må informere om ordningen gjennom menighetens kommunikasjonskanaler. Der skal også navn og kontaktinfo på personene som skal håndtere ordningen fremgå.
 • Den styreoppnevnte skal informere de aktuelle personene om at de må ha politiattest.
 • Alle som skal ha politiattest må fremvise attesten for den styreoppnevnte.  Selve attesten beholdes av søkeren.
 • Den styreoppnevnte skal sende inn rapporteringsskjema hvor det står opplysninger om hvilke personer som er avkrevd politiattest, at attesten er fremvist og dato for fremvisningen.
 • Menigheten skal ikke gi oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige til personer som ikke fremviser politiattest eller som har anmerkninger på attesten.

Viktig: De styreoppnevnte som har ansvar for håndtering av ordningen med politiattest har taushetsplikt overfor uvedkommende i forhold til de opplysninger de får kjennskap til. Last ned taushetserklæring her .

 

Til deg som er under 18 år:

Du må legge ved en bekreftelse med underskrift fra dine foresatte på at de vet at du søker om politiattest:

Hovedmålene for "JegVilVite" er å spre kunnskap om vold og overgrep, få flere til å si i fra dersom de er utsatt eller vet om noen som er det, samt å fjerne tabu i samfunnet.

Jegvilvite.no

Her er en oversikt over steder som kan gi hjelp ved seksuelle og andre overgrep. Fastlegen din vil også hjelpe.  Pastoren i menigheten din har også instruks om å hjelpe deg til å  finne profesjonell hjelp. 

Gry Beate

Kontakt

Gry Beate
Daglig leder, SABU

32 16 16 73 Send e-post

Harald

Kontakt

Harald
Barn & Familie / iCOR

32 16 16 70 Send e-post