Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

Hvordan søke politiattest

Alle* som har verv i menigheten hvor de har ansvar for barn eller ungdommer må ha politiattest.

Søk elektronisk (gjelder ikke Oslo, Østfold, Akershus eller Hedmark)

Er du over 18 år kan du søke om politiattest på nett. Har du nettbank, kan du bruke samme pålogging for å sende søknad om politiattest. Følgende skritt følges:

1. Følg linken til  søknaden om politiattest

. Logg inn med MinID, BankID, Buypass eller Commfides.

2. Valg av formål. Du blir spurt om å velge formål. Formålet er, "frivillige organisasjoner".

3. Bekreftelse på formål. Skriv ut dette skjemaet , fyll inn ditt navn og personnummer. Menighetens forstander eller den som er utpekt til oppgaven, signerer skjemaet. Deretter kan du skanne eller ta bilde av bekreftelsen. Denne filen legges ved den online søknaden.

Veiledning fra politiet finner du her

Søker ved papir utskrift (Utenom Oslo, Akershus, Østfold og Hedmark)gjelder også for under 18 åringer

Er du folkeregistrert som bosatt hele landet utenom i Oslo, Asker og Bærum, Follo eller Østfold, er under 18 år eller av andre grunner ikke har mulighet til å søke om politiattest elektronisk? Følg følgende skritt:

1. Fyll ut skjema, Søknad om politiattest . Øverst i søknadsskjemaet må du sette "Politimesteren i Østfinnmark politidistrikt" som mottaker av søknaden.

2. Bekreftelse på formål. Skriv ut dette skjemaet , fyll inn ditt navn og personnummer. Menighetens forstander eller den som er utpekt til oppgaven, signerer skjemaet. Dette dokumentet legges ved søknaden.

3. Send inn søknaden, legitimasjon, og bekreftelsen til:

Politiets enhet for vandelskontroll og politiattester, Postboks 113, 9951 Vardø

Veiledning fra politiet finner du her

Søker fra Oslo, Akershus, Østfold eller Hedmark

Er du folkeregistrert som bosatt i Oslo, Asker og Bærum, Follo eller Østfold, er under 18 år eller av andre grunner ikke har mulighet til å søke om politiattest elektronisk? Da sendes eller leveres søknaden politiet i det politidistriktet der du er folkeregistrert.

1. Fyll ut skjema, Søknad om politiattest . Øverst i søknadsskjemaet må du skrive Politimesteren i ditt distrikt. Her finner du ditt politidistrikt.

2. Bekreftelse på formål. Skriv ut dette skjemaet, fyll inn ditt navn og personnummer. Menighetens forstander eller den som er utpekt til oppgaven, signerer skjemaet. Denne filen legges ved søknaden.

3. Send inn søknaden, med legitimasjon og bekreftelsen til ditt politidistrikt.

Veiledning fra politiet finner du her