SabbatsChat

Velkommen til SabbatsChat - en interaktiv sabbatsskole for tenåringer!

Hva er SabbatsChat? Dette er et splitter nytt Bibelstudie for tenåringer, utarbeidet av tenåringslederene i de nordiske landene. Det består av 12 ulike tema, ett tema per måned. Hvert tema, hver måned er delt i fire deler. Du som lærer bestemmer hvilke tema du ønsker å ta hvilken måned. Hvert Bibelstudie består av et avsnitt fra Bibelen (som leses) og refleksjonsspørsmål. Målet med SabbatsChat er å la tenåringene få tid til å tenke og reflektere over dagsaktuelle tema, og se hva Bibelen sier om det. Det finnes ingen riktig og ingen gale svar, og derfor er alle spørsmål formulert på en åpen måte for å få i gang tankeprosessen og samtalen både hos tenåringene og lederne deres.

Hvordan brukes SabbatsChat? Vi kommer til sabbatsskolen. Læreren har skrevet ut et ark med dagens tema til alle. Slå opp og les bibelteksten sammen (eller hver for seg) i en ordentlig papir Bibel (mobilbibel er ikke alltid det samme). Vi ønsker å øke bibelkunnskapen og tryggheten rundt det å bruke og lese sin egen Bibel. Alle svarer på refleksjonsspørsmålene hver for seg. (Alle trenger en penn hver.) Bruk gjerne litt tid på dette. Deretter kan man diskutere, enten sammen alle sammen, i små grupper eller i par. Det er sunt å dele de tankene og refleksjonene man har, og få innspill fra jevnaldrende. Så går man igjen tilbake til å svare på de siste fire refleksjonsspørsmålene i boblene nederst på siden, hver for seg. Når man er ferdig med det, er tanken igjen å åpne opp for diskusjon og deling av tanker og refleksjoner.

Dersom du ønsker å pakke dette inn i illustrasjoner, bønneaktiviteter, icebreakere, videoer eller andre ting, er det opp til deg som leder. Men hovedformålet er for tenåringene å lese Bibelen og reflektere rundt det som står der, og diskutere temaene på sine premisser. Hva mener og tenker de egentlig? Og hvordan kan Bibelen være relevant for dem i dagliglivet?

ENJOY!

 

Tema Bibelstudie Forventninger?

Love <3

Del 1
Del 2
Del 3
Del 4

Hva sier Bibelen om kjærlighet? Hva lærer jeg om kjærlighet fra samfunnet jeg lever i? Hvordan opplever jeg det? Hva er mine tanker? Fire sabbater, fire ulike avsnitt fra Bibelen, fire ulike perspektiver på hva kjærlighet er. 

Avhengig?

Del 1
Del 2
Del 3
Del 4

Hva sier Bibelen egentlig om avhengighet? Hva har jeg lært av samfunnet jeg lever i? Er det bra eller dårlig? Hva er mine tanker? Fire sabbater, fire ulike avsnitt fra Bibelen, fire ulike perspektiver på avhengighet. 

Tilgivelse

Del 1
Del 2
Del 3
Del 4
Trenger jeg tilgivelse? Hva sier Bibelen? Hva har jeg lært av samfunnet jeg lever i? Hvordan erfarer jeg det? Hva er mine tanker? Fire sabbater, fire ulike avsnitt fra Bibelen, fire ulike perspektiver på tilgivelse. 

PARTY

Del 1
Del 2
Del 3
Del 4
 Er det lov å feire og feste i følge Bibelen? Hva er normen i samfunnet jeg lever i? Hvordan opplever jeg det? Hva er mine tanker? Fire sabbater, fire ulike avsnitt fra Bibelen, fire ulike perspektiver på party, festing og feiring. 

Tilbedelse

Del 1
Del 2
Del 3
Del 4
Hva sier egentlig Bibelen om tilbedelse? Har det noen betydning? Hva har jeg lært av samfunnet jeg lever i? Hva betyr det for meg i hverdagen? Hva er mine tanker? Fire sabbater, fire ulike avsnitt fra Bibelen, fire ulike perspektiver på hva tilbedelse er. 

Selvtillit

Del 1
Del 2
Del 3
Del 4
Ha tro på deg selv, og finn ut hva Bibelen sier om saken. Hva lærer samfunnet meg? Hvordan kan jeg best være megselv? Hva er mine tanker? Fire sabbater, fire ulike avsnitt fra Bibelen, fire ulike perspektiver på selvtillitt. 

Seksualitet

Del 1
Del 2
Del 3
Del 4 
Hva har Bibelen å si om seksualitet? Hva har jeg lært av samfunnet jeg lever i? Hva er mine tanker? Fire sabbater, fire ulike avsnitt fra Bibelen, fire ulike perspektiver på hva seksualitet er. 

Psykisk helse

Del 1
Del 2
Del 3
Del 4
Har Bibelen noe relevant å komme med, når det gjelder psykisk helse? Hva har jeg lært av samfunnet jeg lever i? Hva er utfordrende med dette temaet? Hva er mine tanker? Fire sabbater, fire ulike avsnitt fra Bibelen, fire ulike perspektiver på psykisk helse.

Ansvar!

Del 1
Del 2
Del 3
Del 4
Sier Bibelen noe om hvilke ansvar jeg har, eller "burde" ha? Hva har jeg lært av samfunnet jeg lever i? Hvordan kan jeg ta ansvar? Hva er mine tanker? Fire sabbater, fire ulike avsnitt fra Bibelen, fire ulike perspektiver på ansvar. 

Grenser

Del 1
Del 2
Del 3
Del 4
 Hvor går grensen? Har Bibelen noe å si om grensesetting? Hva har jeg lært av samfunnet jeg lever i? Hvordan kan jeg bli kjent med hvor jeg skal sette egne grenser? Hva er mine tanker? Fire sabbater, fire ulike avsnitt fra Bibelen, fire ulike perspektiver på grenser og grensesetting.

Det er så urettferdig! Eller?

Del 1
Del 2
Del 3
Del 4
 Hva er rettferdig og hva er urettferdig? Hva sier Bibelen? Hva har jeg lært av samfunnet jeg lever i? Er det virkelig så urettferdig? Hva er mine tanker? Fire sabbater, fire ulike avsnitt fra Bibelen, fire ulike perspektiver på rettferdighet og urettferdighet. 

Å være leder

Del 1
Del 2
Del 3
Del 4
 Hvordan oppfordrer Bibelen meg til å være en leder? Hva har jeg lært av samfunnet jeg lever i? Kan jeg være en leder? Hva er mine tanker? Fire sabbater, fire ulike avsnitt fra Bibelen, fire ulike perspektiver på ledelse.

 

2.-4. november 2018

Lederkonferansen

Sundvolden Hotel

Mer info

Nyhetsbrev

Hei du! Meld deg gjerne på vårt nyhetsbrev for å bli oppdatert på alt som skjer i SABU!