SabbatsChat sesong 4 - Bibelske personer

I sesong 4 av SabbatsChat blir vi kjent med bibelske personer. Vi blir kjent med heltene, bad guys, de som tvilte, de som trodde, de som var takknemlige og mange flere!

Kategori

Bibelstudie

Forventninger

De troende

Del 1 – Anna
Del 2 – Jesaja
Del 3 – Sakarja
Del 4 – Gideon

Hva er tro? Hvordan kan man lære å tro eller få en sterke tro? For å finne noen svar skal vi bli bedre kjent med noen troshelter i Bibelen. Er tro relevant fortsatt i dag?

Tvilerne

Del 1 – Tomas
Del 2 – Lots kone
Del 3 – Sara
Del 4 – Elia

Tvil er en helt normal følelse og del av livet. Men hvordan man reagerer i en vanskelig situasjon når troen blir satt på prøve kan være veldig personlig. Bli kjent med noen ulike personer i Bibelen som tviste på noe og hvordan de reagerte. Kanskje kan vi lære noe av dem?!

De gode

Del 1 – Kaleb
Del 2 – Ananias
Del 3 – Ester
Del 4 – Ebed-Melek

Jeg tror alle mennesker ønsker å være gode mennesker. Men hva kjennetegner «de gode»? Bli inspirert til å vise nestekjærlighet!

Bad guys

Del 1 – Manasse
Del 2 – Ahab & Jesabel
Del 3 – Safira
Del 4 – Belsasar

Bad guys finnes over alt, til og med i Bibelen. Hva kan vi lære av deres eksempel? Er det mulig å endre seg dersom man gjøre noe galt? Elsker Gud «bad guys» like mye som «good guys»? Dette og mer til skal vi diskutere igjennom disse historien og personene.

De skuffa

Del 1 – Jona
Del 2 – Job
Del 3 – Rik mann
Del 4 – Pilatus

Skuffelse er en følelse vi alle har kjent på. Men hva har Gud med det å gjøre? Kan Gud bli skuffa? Hvordan reiser man seg etter en skikkelig skuffelse? Dette er spørsmål og temaer vi skal utforske.

Ukjent

Del 1 – Kornelius
Del 2 – Baruk
Del 3 – Gamaliel
Del 4 – Jefta

Det er mange personer, både i Bibelen, men også i byen der vi bor, som vi ikke vet så mye om. Men selv de mest ukjente har en historie, fylt med spennende opplevelser!

VIP

Del 1 – Debora
Del 2 – Jesus
Del 3 – Moses
Del 4 – Paulus

De store heltene. De som kjenner Gud. De som gjøre noe fantastisk. De vi ser aller mest opp til. Hvem var de egentlig? Og hvordan forhold hadde de egentlig til Gud? Tenk på hvordan du kan være en hverdagshelt for andre.

De bedende

Del 1 – Jabes
Del 2 – Rode
Del 3 – David
Del 4 – Hanna

Hvordan og hvorfor er det så viktig å be? Det finnes både eksempler på bønner, bønnesvar og opplevelser knyttet til bønn som vi kan lese om i Bibelen. Kanskje noen av dere har opplevd noe spennende i forhold til bønn også? Hvordan kan bønn hjelpe oss og vokse som person?

Ironmen

Del 1 – Samson
Del 2 – Silas
Del 3 – Ehud
Del 4 – Rut

Styrke handler ikke bare om fysisk styrke. Å være sterk er en kombinasjon av både fysisk, psykisk og åndelig. Hvordan disse tre elementene henger sammen skal vi utforske igjennom historiene til disse 4 ironmennene og damene.

De ydmyke

Del 1 – Naaman
Del 2 – Offiseren
Del 3 – Vismenn
Del 4 – Hosea

Ydmyk er et litt vanskelig ord. Hva betyr det egentlig? Og hvorfor snakker man om å være ydmyk? Hvordan er ydmykhet og noen historiske personer i Bibelen relevant til min hverdag og virkelig? Dette skal vi utforske her.

DISIPLER

Del 1 – Salomo
Del 2 – Samuel
Del 3 – Mattias
Del 4 – Nikodemus

Jesus kalle alle mennesker til å være disipler, men hva betyr det egentlig? Hvordan kan man leve som en disippel? Dette er spørsmål vi utforsker, samtidig som vi ser på andre personer i Bibelen som var disipler for Gud, både i det gamle og det nye testamentet.

De pliktoppfyllende

Del 1 – Dorkas
Del 2 – Uria
Del 3 – Tertius
Del 4 – Sareptadama

Å være pliktoppfyllende eller å gjøre noe for andre er en tanke som er sentral i Bibelen. Kanskje du kan finne noe inspirasjon i måten disse menneskene levde på, til å gå ut og gjøre en forskjell der du bor? Hvordan tror du Gud da vil bli mer synlig i ditt lokalmiljø?

Ufortjent

Del 1 – Mefibosjet
Del 2 – Bartimeus
Del 3 – Dama@brønn
Del 4 – Hagar

Gud øser ut sin kjærlighet til oss, helt ufortjent. Hvordan du forvalter denne kjærligheten videre er opp til deg.


Alle bilder/bakgrunner er brukt under lisens av Shutterstock.com

Samlet dokument - Her finner du alle leksene i samlet dokument

English document - Would you like them all in English