TEENS SABBATSSKOLE

De tre neste månedene kjører vi sabbatsskole for tenåringer første sabbat i måneden. 
På sabbatsskole diskuterer vi spørsmål rundt temaet, ser videoer, har konkurranser, leker og blir bedre kjent med Bibelen. 
 
Håper vi ses!

Neste samling:

Tema: Kjærlighet <3
Tid: Lørdag 1. mai kl. 10.30
Zoom ID: 453 676 3833