Unge voksne

Livet har så mangt å by på. SABU ønsker å være en støtte for alle unge voksne som vil satse på et liv sammen med Jesus og menigheten. SABU er opptatt av at unge voksne finner sin plass som kristne rollemodeller, og oppfordre alle til å bli involvert i lederskap og andre oppgaver i menigheten. Dere gir liv til menighetene!

Gjennom ulike arrangement som Reddet, misjonsturer, sportsarrangement, Youth Congress, ledertreff etc., ønsker SABU å oppmuntre og motivere, utfordre og inspirere, samt legge til rette for brobygging. Alt av informasjon og påmelding vil du finne her.

Vi i SABU er interessert i å høre hvilke tanker og ideer du har for Adventistkirken. Hva er bra? Hva kan gjøres bedre? Ta gjerne kontakt dersom du har tanker, ideer eller spørsmål. SABU er der for deg, og ønsker å jobbe sammen med deg, for at Adventistkirken kan bli et sted der du føler deg hjemme.

Fredag 29. januar - søndag 31. januar 2021

Jorekstad, Lillehammer

AVLYST | Vinterfestivalen

Vinterfestivalen er vinterens samlingspunkt for ungdommer og familier fra hele landet. I år braker det løs på helgen den 29. til 31. januar. Gled deg til en fullpakket sosial helg med åndelig påfyll og fysisk utfordring.

Lørdag 20. mars - lørdag 20. mars 2021

Hele Norge

Global Youth Day

En sabbat der adventistungdommer over hele verden blir utfordret til "Å være gudstjenesten" for en dag.

Lørdag 10. april - lørdag 10. april 2021

Mjøndalen adventistkirke

Reddet

Konferansen for å inspirere studenter og unge voksne til en levende, Kristus-sentrert adventisttro og skape et sterkt fellesskap.