Unge voksne

Livet har så mangt å by på. SABU ønsker å være en støtte for alle unge voksne som vil satse på et liv sammen med Jesus og menigheten. SABU er opptatt av at unge voksne finner sin plass som kristne rollemodeller, og oppfordre alle til å bli involvert i lederskap og andre oppgaver i menigheten. Dere gir liv til menighetene!

Gjennom ulike arrangement som Reddet, misjonsturer, sportsarrangement, Youth Congress, ledertreff etc., ønsker SABU å oppmuntre og motivere, utfordre og inspirere, samt legge til rette for brobygging. Alt av informasjon og påmelding vil du finne her.

Vi i SABU er interessert i å høre hvilke tanker og ideer du har for Adventistkirken. Hva er bra? Hva kan gjøres bedre? Ta gjerne kontakt dersom du har tanker, ideer eller spørsmål. SABU er der for deg, og ønsker å jobbe sammen med deg, for at Adventistkirken kan bli et sted der du føler deg hjemme.

Fredag 28. januar - søndag 30. januar 2022

Jorekstad, Lillehammer

Vinterfestivalen - AVLYST!

Vinterfestivalen 2022 er dessverre avlyst!

Onsdag 2. februar - onsdag 2. februar 2022

sabu.no/pafyllteams/

Påfyll med SOBAR74

Utvikling av konseptet matlagingskveld!

Lørdag 19. mars - lørdag 19. mars 2022

Hele Norge

Global Youth Day

En sabbat der adventistungdommer over hele verden blir utfordret til "Å være gudstjenesten" for en dag.