Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

BIBELSAMTALER FOR SABBATSSKOLEN

(se også sabbatsskolen.no  (med to ss'er i midten)

Hvordan bruke dette materialet på 1-2-3


1) Hovedmålet er at bibelteksten, skal være fokus for samtalen. Derfor foreslår dette materialet lengre bibeltekstavsnitt.

2) Støttestoffet til hver Bibelsamtale inneholder forslag til tekster, refleksjonsspørsmål man kan bruke til å utforske tekstene, noen kommentarer til bibeltekstene  samt forslag til samtaletema utover tekstene. 

3) Det er ikke viktig å komme gjennom alle tekstene og temaene. Ordstyreren kan velge hvilke tekster og tema man vil begynne med, og så ser dere hvor langt dere kommer.  


"TANKEN BAK"
Adventistkirkene i Skandinavia har gått sammen om å lage et supplement til verdenskirkens sabbatsskolemateriale. Som den store spørreundersøkelsen i Norge viste, mener rundt halvparten av oss at ”lekseheftet” ikke alltid er relevant for hverdagen vår. Dette nye materialet er tilrettelagt med åpne spørsmål som inviterer både til refleksjon og livsnære, lærerike og nyttige samtaler rundt bibeltekstene. Den vanlige leksen finner du på www.bibelstudiet.no.

MÅL:

• Lese Bibelen: Det viktigste er å lese og reflektere over bibelteksten og hvordan den angår oss.

• Livsnært: Formuleringer, spørsmål og refleksjoner har ofte en personlig vinkling. Forhåpentligvis vil det være utfordrende og relevant  både for hodet og hjertet.

• Lærerikt: Hvert studium gir kommentarer og/eller bakgrunn til  bibeltekstene. Det kan også bli lagt ut supplerende materiale på  www.sabbatsskolen.no

• Fleksibelt: Gruppen velger tekster og tema de vil fokusere på. Det er ikke viktig å komme gjennom alt.
 
• Enkelt: Det skal være enkelt å lede og enkelt å delta. Refleksjonsspørsmålene og samtaletemaene kan brukes som en mal for samtalen enten ordstyrer/deltakere stiller forberedt eller ikke. Gruppen kan være med å velge hvilke tekster og spørsmål de synes er mest relevante.

Forslag til ordstyrer

FORBEREDELSE
• Les veiledningen for den aktuelle bibelsamtalen.
• Velg en eller flere tekster du ønsker å fokusere på.
• Velg noen refleksjonsspørsmål som vil være nyttige               
  når dere utforsker bibelteksten.
• Velg noen spørsmål eller tema du synes er viktig å snakke om.

Noter for deg selv:
• Hvilke tanker vil jeg begynne med?
• Hvilke hovedtanker ønsker jeg at vi snakker mest om?
• Hva håper jeg at gruppen vil ta med seg fra bibelsamtalen?

Alternativt kan gruppen være med å velge hvilke tekster og spørsmål de synes er mest relevante å snakke om.

I STUDIEGRUPPEN

Fortell hvilke tekster du har tenkt at dere fokuserer på. Les dem høyt. Start samtalen ved å stille det første spørsmålet du har valgt fra veilederen eller refleksjonsspørsmålene. La alle som vil få komme til orde, også om det blir noen avstikkere. Forsøk å holde samtalen til det overordnede temaet. 

Tidligere kvartaler