Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

Venneungdomslag

I SABU sin handlingsplan er "vennskap" en av tre verdier som står sentralt. Gjennom "venneungdomslag" ønsker vi å skape en arena hvor nye vennskap kan oppstå.

Venneungdomslag skal bidra til relasjons- og nettverksbygging mellom unge adventister fra ulike deler av landet. Dette ved at to ungdomslag, eksempelvis Tromsø og Trondheim ungdomslag, bestemmer seg for at de vil bli såkalte "venneungdomslag".

Formålet er å gi unge adventister flere muligheter til å møtes og bli kjent, samt også oppleve at de er en del av en større menighetsfamilie. Vi ønsker at ungdomslag/studentlag fra ulike byer reiser og blir kjent med andre adventistungdommer/studenter fra andre steder.

Ønsket er å styrke det lokale ungdomsarbeidet og oppmuntre til ideutveksling og at enhver menighet har et aktivt ungdomslag.

Hvis det er to ungdomslag som ønsker å finne på noe sammen, reise på tur, besøke hverandre, eller lignende, er de hjertlig velkommen til å søke SABU om økonomisk støtte.

For å søke må du fylle ut søknadsskjemaet, som du finner her, og legge ved planlagt budsjett for å vise hvordan utgiftene blir fordelt.

Hvis man ønsker å bli "venneungdomslag" kan man søke SABU om økonomisk støtte. SABU støtter 1/3 av utgiftene, opp til 15000,- kr. De resterende 2/3 bør fordeles på henholdsvis ungdomslag/menighet 1 og ungdomslag/menighet 2.