Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

Prøv sabu.no/bibelsamtaler

21. desember 2022

Halvparten av de som besvarte spørreundersøkelsen om Sabbatskolen sa "leksa" ikke alltid var like relevant. Nå har Adventistkirken i Skandinavia gått sammen om å lage et supplement. Dette er en prøveordning og vil bli utviklet videre basert på tilbakemeldinger fra brukerne. Bli en bruker du også!  Les mer her.

Her er "tankene bak"

• Lese Bibelen: Det viktigste er å lese og reflektere over bibelteksten og hvordan den angår oss.

• Livsnært: Formuleringer, spørsmål og refleksjoner har ofte en personlig vinkling. Forhåpentligvis vil det være utfordrende og relevant  både for hodet og hjertet.

• Lærerikt: Hvert studium gir kommentarer og/eller bakgrunn til 
bibeltekstene. Det kan også bli lagt ut supplerende materiale på 
www.sabbatsskolen.no

• Fleksibelt: Gruppen velger tekster og tema de vil fokusere på. Det er ikke viktig å komme gjennom alt.
 
• Enkelt: Det skal være enkelt å lede og enkelt å delta. Refleksjonsspørsmålene sammen med samtaletemaene brukes som en mal for samtalen enten ordstyrer/deltakere stiller forberedt eller ikke. Gruppen kan være med å velge hvilke tekster og spørsmål de synes er mest relevante.

Gå til Bibelsamtaler