Vi følger til enhver tid Folkehelseinstituttet (FHI) sine retningslinjer og anbefalinger. Ut ifra disse retningslinjene tar vi avgjørelser angående gjennomføring av arrangementer. 

Sist oppdatert: 04.01.2021 klokken 18.49.

Det kom nye smittevernsregler 3. januar 2020. Adventistkirken har derfor laget en ny midlertidig smittevernsveileder: Oppsummeringen lyder:

  • Syvendedags Adventistkirken i Norge anbefaler og oppmuntrer til digitale kirkesamlinger og møter i perioden 4. januar til 18. januar Dette er i tråd med regjeringens råd om at «livssynssamlinger innendørs, anbefales utsatt til etter 18. januar».
  • Om det er lavt smittetrykk i kommunen, kan små enkeltsamlinger med inntil ti deltakere gjennomføres så lenge menighetsstyret vurderer at det er nødvendig, og om disse kan gjennomføres i tråd med kommunale anbefalinger (for eksempel dåp, vigsel, diakonale tiltak/sjelesorg, innspilling av digital gudstjeneste o.l.).
  • Alle organiserte fritidsaktiviteter, idrettsaktiviteter, kulturarrangementer og livssynssamlinger innendørs, anbefales utsatt til etter 18. januar. Dette gjelder også alle aktiviteter innendørs som samler barn og unge på tvers av klasser/ kohorter.
  • I flere kommuner gjelder lokale forskrifter med strengere restriksjoner.
  • Inntil 50 deltakere er lov i begravelse.

Siden dette foreløpig bare gjelder til 18. januar lar vi de mer generelle rådene for samlinger stå: 

 Her er den forrige veilederen fra Adventistkirken

Sjekk de siste rettningslinjene som gjelder barnesabbatskolen her. Det nye er at  barn som ikke er i samme kohort må holde minst en meters avstand i sabbatskolen.

Vi oppfordrer alle lokallag og menigheter til å følge de smitteverntiltak som gjelder for å hindre smitte ved samlinger. Følg med på rådene fra FHI, de lokale helsemyndighetene og kommunelegen. Dere finner informasjon fra de lokale helsemyndighetene på kommunenes egne nettsider. 

Ved å trykke på bildet under finner du en veileder for tiltak mot koronaviruset som er laget av ADRA i samarbeid med Syvendedags Adventistkirken og SABU.

Koronavettregler

Barne- ungdom- og Familie-direktoratets råd om hvordan vi snakker med barna om corona finner du her.

Status for kommende arrangementer

Avlyst

Kommende arrangementer som er avlyst

Vinterfestivalen
(avlyst)

 

Ekstra

Ekstra tiltak: arrangementer online el.

Utsatt

Ny dato er satt

Prosess
(utsatt til høsten 2021)Ressurser

Trygg kirke

I den grad det er mulig oppfordres det til utendørsaktiviteter. Det er kun tillatt med arrangementer opp til 50 personer, dette tallet inkluderer medvirkende. Lokalets størrelse overstyrer maksimumtalet.

Her finner du en sjekkliste for aktiviteter som skal gjennomføres med barn og unge i Adventistkirken. Bruk sjekklisten aktivt i planlegging og gjennomføring av arrangementet. 

Sjekkliste  Trygg Kirke plakat

Hjemmesabbatsskole

Vi har samlet ressurser, aktiviteter og arrangementer som du kan bruke for barna i hjemmet eller i menigheten.  I tillegg finner du forslag til aktiviteter fra vår aktivitetsbank som kan brukes hjemme. 

Se ressurser

Aktiviteter

Vi har nylig lansert en aktivitetsbank som vi oppdaterer med flere aktiviteter hver eneste uke. Per nå inneholder aktivitetsbanken mer enn 50 aktiviteter for barn og unge. Mange av disse aktivitetene krever at man er en liten gruppe, men det er også flere aktiviteter man kan gjøre alene eller sammen med et par andre. Håper dere finner noen aktiviteter dere kan gjøre i disse tider. 

Gå til aktivitetsbanken

For tenåringene

Vi har nå avsluttet med online tenåringssamling framover, men du kan bruke ressursene du finner på sabu.no. Sabbatschat er en flott ressurs som kan brukes i familier med tenåringer. Foreldre kan bruke sabbatschat som en ressurs for samtale og ettertanke sammen med tenåringene. 

Sabbatschat   

Speider

Vi har nettop publisert HF-merkene i en ny oversikt på vår egen webside og vi oppdaterer også oversikten med flere og flere HF-merker. Mange av kravene for HF-merkene kan man enkelt gjøre hjemme sammen med de du bor med. 
Britene har startet et tilbud der speideren i England kan ta HF-merker online. Dette er åpent også for norske speidere (som forstår engelsk). Følg med på facebook-siden deres for oppdatering om flere muligheter til å ta HF-merker sammen med andre online eller se på video fra de tidligere samlingene.

HF-merker   Ta HF-merker online

 

Digitale verktøy

Forslag til digitale verktøy som kan brukes nå som man ikke kan møtes fysisk.
Videosamtaler: Skype, Teams, Messenger, Facetime, Discord, Zoom, Hangouts
Minecraft: Et digitalt spill der man kan samarbeide ved å gjøre bygge ting sammen.
Digital fortelling: En pedagogisk metode som går ut på å lage korte filmer på 2-3 minutter hvor man forteller om et bestemt tema.

Digital fortelling   Minecraft

Siste nytt