Vi følger til enhver tid Folkehelseinstituttet (FHI) sine retningslinjer og anbefalinger. Ut ifra disse retningslinjene tar vi avgjørelser angående gjennomføring av arrangementer. 

Sist oppdatert: 28.11.2021 klokken 19.10.

Det kom nye smittevernsregler 13. april 2021. Adventistkirken har oppdatert sine korona-anbefalinger.

Den norske kirke har laget en omfattende smittevernsveileder som dekker alle mulige fritidsaktiviteter om du liker mange detaljer. Den kan være aktuell for speidermøter.

Her er en oppsummering av det som gjelder:

  • Tenk smittevern. Vi prøver fremdeles å begrense en pandemi.
  • Barn og unge under 20 år kan delta i aktiviteter som normalt, og dersom det er nødvendig også unntas fra enmetersregelen. Enmetersregelen gjelder mellom de voksne som leder arrangementet,  mellom de voksne og barna så langt det er mulig samt mellom foreldre som henter og bringer. Barn som er i samme kohort på skolen trenger ikke holde en meters avstand.  Faste plasser under arrangementet kan gjøre det lettere å ivareta smittevernet. 
  • Arrangementet skal ha en ansvarlig arrangør som er ansvarlig for smittevernstiltakene, hygiene og for å føre liste over tilstedeværende med kontaktinfo. Om det blir et utbrudd vil dette kunne hjelpe kommunen i etterkant.
  • Syke skal ikke delta. Heller ikke de som er i karantene eller isolasjon. Host og nys i albue eller papir.
  • Unngå fysisk kontakt - ingen klemming eller håndhilsing
  • Ivareta god håndhygiene. La alle vaske hendene eller bruke håndsprit ved ankomst og når de går. Eller om de har vært på do eller vært i kontakt med spytt e.l. 
  • Rengjør/Desinfiser overflater og utstyr dersom det skal brukes av andre innen tre dager.
  • Husk at enmeters-regelen gjelder generelt for de som ikke er i samme husstand eller samme kohort, også etter at aktiviteten er opphørt. 

Sjekk de siste ressurser og oppdateringer for barnesabbatskolen her.

Vi oppfordrer alle lokallag og menigheter til å følge de smitteverntiltak som gjelder for å hindre smitte ved samlinger. Følg med på rådene fra FHI, de lokale helsemyndighetene og kommunelegen. Dere finner informasjon fra de lokale helsemyndighetene på kommunenes egne nettsider. 

Ved å trykke på bildet under finner du en veileder for tiltak mot koronaviruset som er laget av ADRA i samarbeid med Syvendedags Adventistkirken og SABU.

Barne- ungdom- og Familie-direktoratets råd om hvordan vi snakker med barna om corona finner du her.

Status for kommende arrangementer

Avlyst

Kommende arrangementer som er avlyst

Ekstra

Ekstra tiltak: arrangementer online el.

Planlegges

Gjennomføres som vanlig så lenge det er lov, vi er i gang med planleggingen

Ressurser

Trygg kirke

I den grad det er mulig oppfordres det til utendørsaktiviteter.

Her finner du en sjekkliste for aktiviteter som skal gjennomføres med barn og unge i Adventistkirken. Bruk sjekklisten aktivt i planlegging og gjennomføring av arrangementet. 

Sjekkliste  Trygg Kirke plakat

Barnesabbatsskole

Vi har samlet ressurser, aktiviteter og arrangementer som du kan bruke for barna i hjemmet eller i menigheten. I tillegg finner du forslag til aktiviteter fra vår aktivitetsbank som kan brukes hjemme. 

Se ressurser

Aktiviteter

Vi har nylig lansert en aktivitetsbank som vi oppdaterer med flere aktiviteter hver eneste uke. Per nå inneholder aktivitetsbanken mer enn 50 aktiviteter for barn og unge. Mange av disse aktivitetene krever at man er en liten gruppe, men det er også flere aktiviteter man kan gjøre alene eller sammen med et par andre. Håper dere finner noen aktiviteter dere kan gjøre i disse tider. 

Gå til aktivitetsbanken

For tenåringene

Vi har nå avsluttet med online tenåringssamling framover, men du kan bruke ressursene du finner på sabu.no. Sabbatschat er en flott ressurs som kan brukes i familier med tenåringer. Foreldre kan bruke sabbatschat som en ressurs for samtale og ettertanke sammen med tenåringene. 

Sabbatschat   

Speider

Vi har nettop publisert HF-merkene i en ny oversikt på vår egen webside og vi oppdaterer også oversikten med flere og flere HF-merker. Mange av kravene for HF-merkene kan man enkelt gjøre hjemme sammen med de du bor med. 
Britene har startet et tilbud der speideren i England kan ta HF-merker online. Dette er åpent også for norske speidere (som forstår engelsk). Følg med på facebook-siden deres for oppdatering om flere muligheter til å ta HF-merker sammen med andre online eller se på video fra de tidligere samlingene.

HF-merker   Ta HF-merker online

 

Digitale verktøy

Forslag til digitale verktøy som kan brukes nå som man ikke kan møtes fysisk.
Videosamtaler: Teams, Messenger, Facetime, Discord, Zoom
Minecraft: Et digitalt spill der man kan samarbeide ved å bygge sammen.
Digital fortelling: En pedagogisk metode som går ut på å lage korte filmer på 2-3 minutter hvor man forteller om et bestemt tema.

Digital fortelling   Minecraft

SABUnytt